مقالات

اختراع پنجاه و پنجم – دستگاه الکترونیکی و مکانیکی ذخیره انرژی حاصل از حرکت مستمر دستگاه در کپسول های غیر ثابت

نام مخترع: فرزین نجفی پور  شماره ثبت اختراع: ۶۹۳۳۷ تاریخ ثبت اختراع: ۲۵/۱۲/۱۳۸۹ مدت تحقیق: ۴۱ ...

ادامه نوشته »