خانه / اختراعات و افتخارات / درختان بدون خاک و ریشه

درختان بدون خاک و ریشه

نگهداری و کشت درخت با بهره گیری از آوند و ریشه مصنوعی ابداع شده و بدون نیاز به ریشه اصلی درخت و خاک مناسب جهت تثبیت ارضی و کشت درخت در مناطق غیرقابل کشت.

e1

 

همچنین ببینید

نگاهی علمی تخصصی به اختراع درختان بدون خاک و ریشه (قسمت پنجم)

در ذیل برخی از مراحل آزمایشی و اثبات عملکرد پروژه درختان بدون خاک و ریشه ...