خانه / زمینه ساز ظهور / زندگینامه ی آیت الله حسین انصاریان – قسمت پنجم

زندگینامه ی آیت الله حسین انصاریان – قسمت پنجم

۲۶- تفسیر و شرح صحیفه سجادیه (جلد ۶)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ۴۴۴ صفحه، وزیرى.

شرح و تفسیر ادعیه موجود در صحیفه سجادیه از منظرى عرفانى و اخلاقى است. در این مجلّد نیز در ادامه شرح دعاى هشتم تحت عنوان پناه بردن به حق، نگارنده به مسائل اخلاقى مانند حسد و آثار آن، احکام حسادت، کم صبرى، آثار صبر، آثار قناعت، افراط در شهوت، سوء خلق، عصبیت بى جا، خواب غفلت، مشقت بیهوده و بى قاعده، مداومت برگناه و آثار آن، کوچک شمردن گناه، سختى و سنگینى در برابر طاعت، فخرفروشى، بد رفتارى با زیردستان، یارى ستمگران، طلب ناحق، سخن گفتن از روى نادانى، عُجب، آرزوى دراز، معیار صغیر بودن گناهان، تسلط شیطان، سختى هاى روزگار، اسراف، فقر، زندگى در سختى، مرگ بدون‏ توشه آخرت و تأسف بر این نوع مرگ، علل گزیر از دین، محرومیت از پاداش الهى و افتادن در عقاب و عذاب سخت قیامت مى پردازد. در شرح دعاى نهم تحت عنوان درخواست بخشش، نگارنده حقیقت توبه را بازگو مى نماید و ماهیت گناه و بیمارى بودن آن را از منظر قرآن و روایات بررسى نموده است. در ادامه این بخش از کتاب نگارنده به مسأله اصرار بر گناه، حقیقت دین و دنیا، آثار دنیوى و دیندارى، دنیا و دنیاپرستى در روایات و خلقت معنوى انسان در قرآن و موجبات ثواب و عقاب اشاره مى نماید. در بخش بعدى کتاب دعاى دهم صحیفه سجادیه تحت عنوان پناه بردن به خداوند به مباحثى مانند عفو خداوند متعال، ثمره معرفت به حقایق، عفو خدا در قرآن و روایات، مناجات با معبود و شماتت شیطان مورد بحث قرار گرفته است. در شرح فرازهایى از دعاى یازدهم تحت عنوان عاقبت به خیرى‏ به مباحثى مانند یاد خدا درقرآن، محدود نبودن ذکر، اسرار ذکر در روایات، آثار زندگى بدون گناه، نوشتن اعمال خیر و شر توسط فرشتگان و نظارت بر اعمال بندگان، عاقبت به خیرى در دنیا و آخرت و سوء عاقبت برخى از افراد و اقوام در قرآن اشاره نموده است و در ذیل فرازهایى از دعاى امام سجاد (ع) به شرح آن ها مى پردازد. در شرح دعاى دوازدهم از صحیفه سجادیه تحت عنوان اعتراف به گناه و توفیق توبه نگارنده به برخى از مباحث اعتقادى و اخلاقى مانند تکالیف الهى، نور مؤمن، محرّمات الهى در قرآن و روایات، سنت استدراج و مهلت دهى خداوند، اعتراف به تقصیر و گناه، حسن ظن به خدا، لزوم ایمان به خدا و فرشتگان، خدا در کلام امام رضا (ع)، ممنوع بودن اعتراف به گناه در نزد مردم، گشایش باب توبه و اصلاح نفس، تواضع در برابر خداوند، پاداش فراوان در برابر 

عمل اندک، ضمانت استجابت دعا، گذشت خداوند از گناهان بزرگ، راه هاى توبه کردن و لزوم امیدوارى به خداوند مى‏پردازد و در ذیل شرح این دعا به بحث درباره آن ها مى‏پردازد.

۲۷- تفسیر و شرح صحیفه سجادیه (جلد ۷)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ۳۹۶ صفحه، وزیرى.

شرح دعاهاى صحیفه سجادیه با رویکردى عرفانى، اعتقادى و اخلاقى است. در این مجلّد نیز شرح دعاى سیزدهم تا هفدهم صحیفه سجادیه بیان شده است. ذیل شرح دعاى سیزدهم تحت عنوان درخواست نیازمندها، نگارنده به بحث درباره عطاى نعمت هاى الهى بدون منّت پرداخته و ارزش و جایگاه دعا را از دیدگاه قرآن بیان مى نماید و به نمونه هایى از دعاهاى‏ پیامبران الهى به ویژه پیامبراسلام (ص) و ائمه (ع) اشاره مى نماید و خطر استکبار از عبادت الهى و دعا نکردن را گوشزد مى کند. در ادامه شرح این دعا مباحثى مانند عدم رجوع به خلق در وقت حاجت، جود و سخاوت در روایات، توجه به فقرا، فقر و امتحان الهى، بى نیازى مردم در کلام مجلسى (ره) و دریاى کرامت خداوند مطرح مى شود. در شرح فرازهاى دعاى چهاردهم تحت عنوان ستم و ستمدیده نویسنده به بحث درباره مظلوم و ظالم، حکومت خدا در قرآن، عظمت خالق در نهج البلاغه، لزوم یارى مظلوم و دشمنى ظالم پرداخته و دورى از ستم و بازداشتن ستم از دیگران را مورد تأکید قرار مى دهد. بررسى انواع ظلم در قرآن، بیان ۳۶ مصداق از ظلم و دیدگاه روایات درباره ظلم از مباحث دیگرى است که ذیل شرح دعاى چهارهم بیان شده است. در شرح دعاى پانزدهم تحت عنوان بیمارى یا اندوه و گرفتارى به بحث درباره مسائلى مانند سلامت جسم و طهارت بدن و لباس، پاره اى از اوصاف مشرکان و کافران، طهارت در قرآن و روایات، دستورات بهداشتى اسلام، فواید روزه، اهمیت شیر مادر، خواص برخى از میوه ها و سبزیجات، بهداشت باطن، خشم و غضب و آثار منفى آن، برخى از رذایل اخلاقى مانند دروغ، حسد، تکبر، خلف وعده، حرص، خودنمایى، اصول کلى بهداشت و طبابت در آموزه هاى اسلامى پرداخته شده است. در شرح دعاى شانزدهم تحت عنوان طلب عفو از گناهان و عیوب برخى دیگر از مسائل اخلاقى و اعتقادى مانند: شباهت وجدان انسان با دادگاه رستاخیز، قرآن، نبوت و امامت از دیدگاه روایات، هدف از ارسال رسل و انزال کتب، صفات خداوند، علم و رحمت الهى، رزق و روزى حلال درآیات و روایات، بخشش و کیفر الهى، کیفیت اجراى عدالت در مورد مجرمان توسط 

خداوند در دنیا و آخرت، پرده پوشى خداوند از بندگان، غفلت از دیدگاه آیات و روایات، اصلاح نفس در آیات و روایات، محل مصرف رزق و روزى، عاقبت دعوت خدا و شیطان، خوف و خشیت از خدا، دهشت هاى روز قیامت، تبدیل سیئات به حسنات و بشارت الهى در بخشش گناهان مورد بحث و بررسى قرار مى گیرد.

۲۸- تفسیر و شرح صحیفه سجادیه (جلد ۸)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ۳۹۷ صفحه، وزیرى.

شرحى است عرفانى و اخلاقى بر دعاهاى صحیفه سجادیه. در این مجلّد از این مجموعه به شرح دعاهاى هفدهم تا بیستم از ادعیه موجود در صحیفه سجادیه پرداخته شده است. در شرح دعاى هفدهم تحت عنوان پناه بردن به حق، نگارنده به‏ بحث درباره شیطان و شیطنت هاى او پرداخته و سلطنت نداشتن شیطان برانسان و اوصاف و ویژگى هاى شیطان را از دیدگاه قرآن و روایات بررسى مى نماید. اطاعت نکردن از امر حق و واداشتن دیگران به گناه و انحراف، پیروى از هوا و هوس، امر برفحشا، تزیین دنیا، ایجاد سرگرمى هاى باطل، ایجاد ترس در قلوب مردم، کشاندن انسان به گمراهى، مکر و حیله، فراموشى یاد خدا و دیگر کارهاى ناپسندى که شیطان انسان ها را به آن ها مى کشاند از مهم ترین ویژگى هاى اوصاف شیطان برشمرده شده است. نگارنده از منظر عرفانى نیز به شیطان شناسى اقدام نموده و سخنانى از امام صادق (ع)، امام على (ع) وامام سجاد (ع) در مورد صفات شیطان نقل نموده و هم چنین ذکر چند حکایت پندآموز در زمینه شیطان شناسى پرداخته است. در شرح دعاى هجدهم تحت عنوان بلا و عافیت نگارنده به بحث درباره حقیقت بلا و اندوه مى پردازد و مفهوم بلا و ابتلا و عافیت از بلا و حکمت آن ها را بیان مى کند و راه عافیت را در قبولى در آزمایش هاى الهى در قالب بلا و مصائب دنیا مى داند. در شرح دعاى نوزدهم تحت عنوان درخواست باران از خداوند متعال به نعمت هاى مهم خداوند از جمله باران، ابر، باد، هوا، خورشید و آثار حیاتى آن اشاره کرده و دیدگاه هاى قرآن کریم و روایات و دانشمندان معاصر را در مورد نقش آن ها وهم چنین خواص میوه ها و نیز تأثیر آب در بدن انسان منعکس مى کند. تأثیر آب و املاح و مواد معدنى مانند کلسیم، فسفر، منیزیم، کلر، پتاسیم، سدیم، آهن، ید، مس و روى در بدن و مکانیزم تأثیر میوه ها در بدن انسان و ترکیبات معدنى موجود در گیاهان و میوه ها از جمله مباحث مطرح‏ 

شده در این بخش از کتاب است. در همین زمینه نگارنده به آثار عظمت حق تعالى در آب و ترکیبات آن اشاره نموده و شورى آب دریا و شیرینى آب باران و سایر ویژگى هاى حیاتى آب را مورد تجزیه و تحلیل علمى قرار داده و راز خلقت را در کلام امام صادق (ع) و آثار گناه را در آیات قرآن کریم بررسى نموده است.

در شرح دعاى بیستم از ادعیه صحیفه سجادیه که با عنوان مکارم اخلاق و اعمال پسندیده مطرح شده است نگارنده به تفسیر معناى صلوات و اهمیت آن در روایات پرداخته و ویژگى هاى ایمان کامل و حقیقت ایمان را در روایات بیان مى نماید. در ادامه بحث درباره یقین و نشانه هاى اهل یقین، اخلاص در نیت و عمل، اصلاح و فساد در قرآن، باب نجات در دنیا و آخرت، عدم احتیاج خداوند به بندگان، استفاده از همه اوقات در راه هدف اخروى، معناى عزت واقعى و دورى از 

کبر، انجام عبادت بدون عُجب و تکبر، انجام خیر بدون منت و سایر صفات اخلاقى که وى از آن ها به مکارم اخلاق تعبیر مى کند پرداخته و دیدگاه روایات و آیات قرآن را در مورد مکارم اخلاق و مصادیق آن ها مانند دروى از فخرفروشى، حسن معاشرت، تواضع، نرم خویى، اصلاح بین مردم، گسترش عدل و عدالت و مصادیق رذایل اخلاقى مانند کینه توزى، حسد، بدگمانى به دیگران، دشمنى با نزدیکان و …. تبیین مى نماید.

۲۹- تفسیر و شرح صحیفه سجادیه (جلد ۹)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ۳۸۱ صفحه، وزیرى.

شرح و بررسى دعاهاى صحیفه سجادیه از دیدگاهى اخلاقى و عرفانى است. در این مجلّد نیز در ادامه شرح دعاى بیستم‏ صحیفه سجادیه به بحث و بررسى برخى از مصادیق مکارم اخلاق از دیدگاه قرآن و روایات پرداخته شده است. درهمین راستا نگارنده به مباحثى مانند وسعت رزق در پیرى، تلاش براى کسب روزى حلال در روایات و کسالت در عبادات، استفاده صحیح از نعمت عمر، برکت دراموال، عوامل تضعیف بصیرت، توفیق براى حرکت در مسیر انبیاى الهى، راههاى غلبه بر هواى نفس و خواسته هاى شیطانى، عزت نقس در توانگرى و تنگدستى، حقیقت جاه و منزلت و به دست آوردن خیر دنیا در بیدارى و دروى از غفلت مى پردازد. در شرح دعاى بیست و یکم از صحیفه سجادیه تحت عنوان هجوم اندوه و نگرنى از گناه به بحث درباره بى نیاز کردن نیازمندان توسط خداوند متعال، اوصاف قرآن کریم در کلام امام خمینى (ره)، بى نیاز بودن خداوند از انسان از نگاه قرآن، پناهگاه واقعى بودن خداوند، اعتراف به‏ ناتوانى و بیچارگى در برابر خداوند، داستان قارون و متکى بودن وى به قدرت خویش، لزوم ترس از خدا و منت نداشتن فاجر و کافر بر مؤمن مى پردازد. در شرح دعاى بیست و دوم که با عنوان سختى و دشوارى امور مطرح شده است مباحثى درباره تهذیب نفس، صفات ذاتى نفس و صفات ذمیمه نفسانى، اعتماد به خداوند در تمامى امور و توکل بر او مطرح شده و دیدگاه امام على (ع) در مورد نفس بیان شده است. در ادامه این بخش از کتاب برخى از مسائل اخلاقى مانند اهمیت صبر در سختى ها، نشانه هاى صابران، دستگیرى خداوند از بندگان، پرهیز از حسد، جرأت کردن برگناه، گستردگى رحمت الهى و جلوه هاى محبت خداوند، اخلاص در امور و مراتب آن، زهد، نور باطن، وعده و وعیدهاى خداوند در قرآن، غم مرگ و فرداى قیامت و اجراى حق از منظرى روایى مطرح شده است. در شرح دعاى بیست و سوم صحیفه‏ 

سجادیه تحت عنوان عافیت و شکر بر آن نگارنده به مقوله تندرستى کامل در تمام شئون مادى و معنوى پرداخته و لزوم شکر بر چنین نعمت مهمى را گوشزد مى نماید. وى امنیت و سلامتى در دین و بدن را بسیار مهم ارزیابى کرده و ارزش حج و عمره و زیارت رسول الله (ص) را از منظر روایى بررسى مى نماید. امنیت در برابر شرارت شیاطین جنى و انسى و شرارت مردم پایان بخش این قسمت از کتاب است. در شرح دعاى بیست و چهارم نگارنده به حقوق پدر و مادر و نیکى به والدین از دیدگاه قرآن و روایات مى پردازد و لزوم شکرگزارى از زحمات پدر و مادر و عفو گذشت در قبال آنان و به یاد آنان را از دیدگاه روایات بیان مى کند. دردعاى بیست و پنجم از صحیفه سجادیه، آیات و روایاتى درباره حقوق فرزندان و نقش پدر ومادر در تربیت دینى آنان مطرح شده و پرورش فرزندان براساس محبت‏ اهل بیت (ع) مورد تأکید قرار مى گیرد. در شرح دعاى بیست و ششم از صحیفه سجادیه نگارنده به حقوق و ارزش همسایگان و دوستان اشاره مى نماید و حق همسایه را از دیدگاه قرآن و روایات بیان کرده و ارزش شیعیان واقعى و خصوصیات آنان و ادا کردن حقوق برادران مؤمن را در کلام ائمه (ع) بررسى مى نماید. لزوم ملاقات برادران مؤمن، رازدار بودن و عیب پوشى آنان، یارى کردن به مظلوم و برخورد خوب با همسایگان از منظر روایات از مباحث پایانى این مجلّد از این مجموعه محسوب مى شود. 

۳۰- تفسیر و شرح صحیفه سجادیه (جلد ۱۰)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ۴۲۸ صفحه، وزیرى.

شرح و تفسیر دعاهاى صحیفه سجادیه با رویکردى اخلاقى و عرفانى است. در این مجلّد از این مجموعه نیز به شرح دعاى بیست و هفتم تا سى و هشتم از ادعیه صحیفه سجادیه پرداخته شده است. در شرح دعاى بیست و هفتم تحت عنوان مرزداران نگارنده به توصیف مقام و جایگاه مرزداران و عنایات خاص خداوند به آنان مى پردازد و بهشت را پاداش ریاضت هاى آن ارزیابى مى کند. وى ضمن توصیف نعمت هاى بهشتى براى رزمندگان به عوامل پیروزى مسلمین در جنگ بدر اشاره نموده و عظمت جهاد در راه خدا و شهادت و ارزش شهید را وصف مى کند و آیات و روایاتى در این زمینه نقل مى نماید. در شرح دعاى بیست و هشتم به اهمیت دعا و راز و نیاز با خداوند متعال پرداخته شده است. در شرح دعاى بیست و نهم تحت عنوان ضیق روزى، به برنامه رزق و روزى و کسب و روزى حلال اشاره مى شود. در شرح دعاى سى ام تحت عنوان پرداخت قرض و دین به اهمیت وام دادن و قرض دادن و مهلت دادن به شخص بدهکار اشاره شده و حرمت ربا در آیات و روایات بررسى شده است. اقتصاد در زندگى و پرهیز از اسراف و تبذیر و توجه به حال فقرا از دیگر مباحث مطرح شده در این بخش کتاب است. در شرح دعاى سى و یکم تحت عنوان توبه و بازگشت به بحث درباره اوصاف خداوند و امید به عفو و رحمت الهى پرداخته شده و پیروى نکردن از شیطان و هواى نفس و آلوده نشدن به گناه و اعتراف به گناه در صورت آلوده شدن و اقدام کردن به توبه همه جانبه از گناهان مورد توصیه قرار گرفته است. بیان آثار گناه، توبه در کلام معصومین (ع)، معناى توبه نصوح، داستان هایى در باب توبه و آثار توبه و استغفار از مباحث دیگر مطرح شده در شرح دعاى سى و یکم است. در شرح دعاى سى و دوم از صحیفه سجادیه تحت عنوان دعاى پس از نماز شب نگارنده به اهمیت عبادت و آثار نمازشب و جلب روزى و رفع عذاب جهنم پرداخته و آیات و روایاتى در خصوص آثار معنوى نمازشب و سحرخیزى و حکایاتى در این زمینه ارائه نموده است. در شرح دعاى سى و سوم به بحث درباره استخاره و انواع آن از منظر روایى نگریسته شده است. در شرح دعاى سى و چهارم تحت عنوان رسوایى گناه ستاریت خداوند، عواقب تلخ گناه در رسوایى انسان در دنیا و آخرت بیان گردیده است. در شرح دعاى سى و پنجم تحت عنوان رضا در برابر دنیا داران به حقیقت رضا به قضا و قدر الهى و توصیف مقام رضا در آیات و روایات و عرفا پرداخته شده و تفسیر خیر در کلام امام صادق (ع) و ارتباط آن با قضا و قدر الهى تبیین شده است. در شرح دعاى سى و ششم تحت عنوان دعا هنگام نظر به ابر، برق و شنیدن بانگ رعد به توصیف عجائب خلقت در مورد این پدیده هاى طبیعى پرداخته شده است. در شرح دعاى سى و هفتم به بحث درباره حقیقت شکر در کلام قرآن و روایات و برخى از دانشمندان اسلامى پرداخته شده است و بالاخره در شرح دعاى سى و هشتم حقوق انسان برانسان و لزوم اداى حق دیگران در روایات بررسى شده و لزوم اعتماد به خداوند مورد تأکید قرار گرفته است. 

۳۱- تفسیر و شرح صحیفه سجادیه (جلد ۱۱)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ۴۲۱ صفحه، وزیرى.

شرح و تفسیر دعاهاى صحیفه سجادیه از دیدگاهى اخلاقى و عرفانى است. در این مجلّد از این مجموعه شرح و تفسیر دعاهاى سى و نهم تا چهل و پنجم از ادعیه صحیفه سجادیه ارائه شده است. در شرح دعاى سى و نهم از صحیفه سجادیه نگارنده تحت عنوان طلب عفو و رحمت به لزوم درخواست بخشش و گذشت از دیگران پرداخته و سیره پیامبر (ص)، امام سجاد (ع) و امام حسین (ع) و برخى از بزرگان را در زمینه عفو خطاى دیگران منعکس مى نماید. در ادامه وى به نعمت ها و عنایات خداوند به انسان ها در دنیا و آخرت اشاره کرده و معتقد است که در واقع همه ما مستوجب عقوبت هستیم‏ ولى با این حال باید به رحمت واسعه الهى امیدوار باشیم و مغرور اعمال ناچیز خود نباشیم. غرور در آیات و روایات و سخنان علماى اخلاق آخرین مبحث این بخش از کتاب است. در شرح دعاى چهلم تحت عنوان یاد مرگ نگارنده تفسیرى از مرگ در آیات و روایات ارائه نموده و مرگ با هدایت و طاعت را نعمت خداوند ارزیابى مى نماید. جاهلیت در تاریخ، کلام امام على (ع) در نهج البلاغه در زمینه تشویق به عمل نیک، پایدارى در راه حق، وصف عاشقان خداوند، فاسقان و گمراهان و تسلیم محض بودن در برابر فرمان هاى الهى از مباحث دیگر این بخش از کتاب مى باشد. در شرح دعاى چهل و یکم تحت عنوان طلب پرده پوشى میزان پرده پوشى خداوند از گناهان بشر مطرح شده و حکایاتى در این زمینه نقل مى شود و مفهوم میزان در قیامت و توصیف آن بیان مى گردد. در شرح دعاى چهل و دوم تحت عنوان ختم قران‏ 

نگارنده به بحث درباره حقیقت قرآن و ظاهر و باطن آن پرداخته و اوصاف قرآن کریم و وظایف مسلمانان در قبال این کتاب آسمانى را در ضمن بیان روایات و حکایاتى بررسى نموده است. دورنمایى از حقایق قرآن، هماهنگى قرآن با ابعاد وجود انسان، تعداد و نام هاى سوره هاى قرآن، برخى از اسامى و اوصاف قرآن، میزان بودن قرآن و روایاتى درباره عظمت و شأن والاى قرآن کریم، برکات دنیوى و اخروى قرآن و نقل و حکایاتى در زمینه آثار معنوى قرآن از دیگر مباحث ارائه شده در این بخش از کتاب مى باشد.

در شرح دعاى چهل و سوم تحت عنوان نگاه کردن به هلال به معیارهاى شرعى براى شناختن اوقات شرعى اشاره شده و آیات و روایاتى درباره ماه، ستارگان و خورشید و همچنین مطالبى علمى در مورد کره ماه بیان گردیده است. در شرح دعاى‏ چهل و چهارم تحت عنوان ماه مبارک رمضان نگارنده به فواید روزه و ارتباط روزه با سلامتى، کسب تقوا، صبر و توبه اشاره مى نماید و به تفسیر عظمت شب قدر و ویژگى هاى این شب با توجه به مفاد سوره قدر و برخى از روایات مى پردازد. فضیلت و حرمت ویژه ماه مبارک رمضان در کلام معصومین (ع)، اهمیت عبادت به ویژه نماز در این ماه، صله رحم در قرآن و روایات، اهمیت زکات در آیات و روایات و نقل برخى از داستان ها در این باره از دیگر مباحث ارائه شده در این بخش از کتاب است. در شرح دعاى چهل و پنجم نیز نگارنده به وداع امام سجاد (ع) با ماه مبارک رمضان اشاره نموده و آداب عید فطر و استفاده صحیح از ماه رمضان را بیان مى نماید. 

۳۲- تفسیر و شرح صحیفه سجادیه (جلد ۱۲)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۸، ۴۱۹ صفحه، وزیرى.

شرح و تفسیر ادعیه صحیفه سجادیه با دیدگاهى اخلاقى و عرفانى است. در این مجلّد از این مجموعه نیز که آخرین مجلّد از آن است به شرح دعاى چهل و ششم تا پنجاه وچهارم از صحیفه سجادیه پرداخته شده است. در شرح دعاى چهل و ششم تحت عنوان بازگشت از نماز فطر و جمعه نگارنده به رحمت واسعه خداوند اشاره نموده و به شرح دعاى نماز عیدفطر و اهمیت روزجمعه و نماز جمعه و شرح دعاى پس از آن مى پردازد. دعاى امام سجاد (ع) در روز جمعه، اهل سعادت و شقاوت، نعمت هاى خداوند، حکمت تأخیر در عذاب کفار و گناهکاران وحقیقت شکر از دیگر مباحث مربوط به شرح این دعا است. در شرح‏ دعاى چهل و هفتم به شرح مضامین دعاى عرفه پرداخته شده و اعمال روز عرفه، اهمیت عرفه و عرفات و وقوف در عرفات و معناى آن، ابعاد معنوى حج و حکمت قربانى در حج مورد بحث و بررسى قرار گرفته است. در شرح دعاى چهل و هشتم به ارزش و عظمت عید قربان، فضیلت قربانى و ارزش و اهمیت روز جمعه بررسى شده و مراتب اهل توحید بیان گردیده است. در شرح دعاى چهل و نهم تحت عنوان دفع شر دشمنان و رد فشار آنها، نگارنده به بحث درباره سرکشى و تجاوز به حقوق دیگران، حقیقت نفاق، انواع نفاق، حسادت و انگیزه هاى آن. منت گذاشتن بر دیگران و حقیقت نیاز بندگان پرداخته است. در شرح دعاى پنجاهم تحت عنوان مقام ترس از خدا، ارزش توبه، حکمت خلقت انسان و مقام تائبان مورد بحث قرار گرفته و رابطه توبه با نماز غفیله، معناى اسراف، اسباب مغفرت و آمرزش الهى و رابطه عمل با توبه مورد بررسى قرار گرفته است. در شرح دعاى پنجاه و یکم تحت عنوان تضرع و زارى نگارنده به اهمیت مناجات و آثار آن اشاره نموده است. در شرح دعاى پنجاه و دوم تحت عنوان اصرار در درخواست از خداى تعالى نگارنده به بحث درباره مناجات عاشق و معشوق و شوق لقاى پروردگار در روایات پرداخته و مراحل قیامت اعم از مرگ، برزخ، قبر، اشراط الساعه، نفخ صور، محشر، میزان، محاسبه، اعمال، وسیله، حوض، شفاعت، صراط و بهشت و جهنم را بیان مى کند. وى آنگاه به انواع شرک و مرز بین توحید و شرک اشاره نموده و توسل و شفاعت را تفسیر مى نماید و آن ها را مصداق شرک نمى داند. آثار منفى اسراف بر نفس و تفسیر کلمه اسراف، و توکل و ایمان به خداوند از دیگر مندرجات این بخش از کتاب است. در شرح دعاى پنجاه و سوم تحت عنوان ذلت به پیشگاه حضرت حق، به وضع‏ گناهکاران در دنیا و آخرت مى پردازد و عقاب دنیوى آنان و برخى از گناهان مانند قطع رحم، قسم و گفتار دروغ، زنا، شراب خوارى، قمار، عیب جویى، تمسخر دیگران، شوخى هاى بیهوده که داراى عقاب دنیوى هستند را معرفى مى نماید و عقاب اخروى این قبیل از گناهان را نیز بررسى مى کند. توصیف ابواب بهشت و جهنم نیز مبحث پایانى این بخش از کتاب است. در شرح دعاى پنجاه و چهارم نگارنده تحت عنوان درخواست از حق جهت دورگرداندن اندوه ها به شرح مباحثى مانند عوامل غم و اندوه و راه هاى از بین بردن آن، فضایل برخى از آیات، سوره و اذکار به ویژه آیه الکرسى، مراتب خوف از خدا، اعتماد و امید به خدا و حقیقت تفویض امر به خداوند متعال مى پردازد. 

۳۳- دیار عاشقان: تفسیرجامع صحیفه سجادیه حضرت زین العابدین (ع) (جلد ۱- ۷)

استاد حسین انصاریان، تصحیح حسین استاد ولى، چاپ سوم، تهران، انتشارات پیام آزادى، ۷ جلد، ۶۷۸+ ۶۰۸+ ۵۱۶+ ۴۵۷+ ۶۰۶+ ۳۸۴+ ۴۴۳ صفحه، وزیرى.

این اثر شرح و تفسیرى جامع بر صحیفه سجادیه است که در هفت جلد به چاپ رسیده است. مولف تمامى دعاهاى صحیفه سجادیه را پس از ترجمه، شرح نموده و مهم‏ترین مباحث مربوط در هر فراز را به تفصیل بیان نموده است. جامعیت مطالب مطرح شده، حکایات و لطایف و اشعار عارفانه و مناجاتى، نثر ساده و روان و یکدست و تقریظ عالمانه علامه محمد تقى جعفرى، یکى از کامل‏ترین کتاب در زمینه صحیفه سجادیه را پایه گذاشته است. یاد آور مى گردد کتاب حاضر با ویژگى هاى جدید در دوازده جلد منتشر گردیده است. 

۳۴- شرح نهج البلاغه‏

حقیقى درباره خطبه اول نهج البلاغه و سند و شرح مباحث مطرح شده در این خطبه است و درآن مباحثى در مورد توحید و نبوت و مسأله خلقت انسان ها ارائه گردیده است. نگارنده، این خطبه نهج البلاغه را منبع بسیار مهمى براى شناخت خداوند و شناساندن حضرت حق به انسان ها معرفى کرده است. روش ایشان در تبیین این خطبه، در آغاز ترجمه خطبه را ذکر کرده و سپس به شرح مفاد خطبه مى پردازد. وى ابتدا به مسأله ستایش خداوند و شناخت خدا و آفرینش انسان و جهان در این خطبه اشاره کرده و خلقت فرشتگان و هدف بعثت انبیاء و رسالت پیامبر اسلام (ص) را در این خطبه بررسى نموده وضمن معرفى قرآن و فرهنگ سعادت‏ بخش آن به مسأله حج در این خطبه مى پردازد.

بخش اصلى این نوشتار به تفسیر سخنان امیرالمؤمنین در خطبه اول نهج البلاغه اختصاص دارد که در آن نگارنده به حمد و ثناى الهى توسط حضرت على (ع) و عدم قدرت به جاى آوردن حمد و ثناى خداوند توسط علما و عدم احصاء و شمارش نعمت هاى الهى از دیدگاه آن حضرت اشاره کرده و از منظرى قرآنى به بحث در مورد نعمت هاى مادى و معنوى خداوند پرداخته و این نعمت ها و آیات مربوط به آن ها را برمى شمارد. در همین راستا به منافع وجود انسان، دانش، تندرستى، هواى سالم، آب، حرارت خورشید، زمین، منابع نور و الکتریسیته به عنوان یکى از مصادیق نعمت هاى مادى خداوند و ارزانى داشتن آن به بشر اشاره کرده و از منظرى علمى به این مسأله نگریسته و دیدگاه دانشمندان را در مورد منافع بى شمار نعمت هاى ذکر شده بیان مى کند. وى در ادامه به خلقت انسان، زمین، آسمان ها و فرشتگان و منافع وجودى آن ها اشاره کرده و فلسفه وجودى انبیاء به ویژه پیامبرگرامى اسلام (ص) را بر مى شمرد و دیدگاه حضرت على (ع) را در این زمینه بیان مى کند.

۳۵- شرح دعاى کمیل‏

استاد حسین انصاریان، تهران، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۱، ۵۷۶ صفحه، وزیرى.

دعا وسیله ى ارتباط میان عبد و معبود است، چه زیباست که چگونگى این ارتباط، زبان و نوع آن، از انوار طیبه اهل بیت (علیهم السلام) آموخته شود. اثر فوق شرح و تبیین مفاهیم، الفاظ و جملات دعاى کمیل است. دعاى کمیل حاوى یک دوره معارف اخلاقى در بیان کیفیت‏ ارتباط بنده وخالق است. و این دعا که از سوى امیرمؤمنان على (ع) به کمیل بن زیاد نخعى آموزش داده شده است از نظر مفاهیم و الفاظ بسیار شیوا و جذاب و داراى ویژگى هاى برجسته اى است و از بسیارى جهات مى توان آن را اثرى منحصر به فرد دانست. بر این نیایش شرح هاى زیادى نگاشته شده است که شرح و ترجمه فوق یکى از آن هاست. نویسنده در شرح نوشته خود، نخست درباره مفهوم دعا و جایگاه آن در قرآن مطالبى را ارایه داده، و سپس به طرح متن دعا و شرح آن پرداخته است. از دیدگاه نویسنده هر فرازى از آموزه‏هاى این دعا مى‏تواند درهایى را از علم و حکمت و اخلاق بر روى دعا خوانان بگشاید و رذایل اخلاقى آنان را زدوده و تطهیرشان سازد. او هم چنین با استناد به حکایات و قصه‏هایى واقعى، مسئله کنش و واکنش هاى انسان را در عمل ثابت کرده و نتیجه مى‏گیرد که آدمى از هر دست که بدهد، از همان دست مى‏گیرد.

۳۶- عرفان اسلامى: شرح مصباح الشریعه (جلد ۱)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ۴۲۰ صفحه، وزیرى. مجموعه آثار؛ ۳۰

شرحى است برکتاب «مصباح الشریعه» که منسوب به حضرت امام جعفر صادق (ع) است ومشتمل بر مسائل مهم عرفان اسلامى مى باشد. در این کتاب که جلد اول از مجموعه پانزده جلدى به همین نام است، ضمن ارائه تعریفى از عرفان، عارف و مکاتب عرفانى، پژوهشى پیرامون کتاب «مصباح الشریعه» وصحت انتساب آن به امام صادق (ع) و دیدگاه علماى شیعه در مورد این کتاب و مطالب عمیق عرفانى و اخلاقى آن صورت گرفته و سرچشمه اصلى‏ عرفان در دین اسلام، قرآن کریم و معارف ناب اهل بیت (ع) دانسته شده است. نگارنده سعى کرده است مبانى اصلى عرفان و اخلاق اسلامى را با دیدگاه هاى حضرت امام صادق (ع) تطبیق نموده و سپس با استفاده ازآیات وروایات به تجزیه و تحلیل اوصاف عارفان و مراحل عبادات آنان از مرحله عبودیت تا ربوبیت و هم چنین مراحل هفت گانه نفس اعم از نفس اماره، نفس لوامه، نفس ناطقه، نفس عاقله، نفس مطمئنه، نفس راضیه، نفس مرضیه از منظرى قرآنى وروایى به ویژه نهج البلاغه امام على (ع) پرداخته است.

بررسى انواع حجاب هاى ظلمانى ونورانى در عرفان، مفهوم خوف عرفا از خداوند و نافرمانى او، تفاوت بین خوف و خشیت الهى، خوف عارفان از گناه و نقصان در عبادت، معناى امید عرفا به خداوند، بررسى مفهوم عشق و محبت درعرفان اسلامى و اقسام آنها و معرفى‏ چهره هاى پاک و ناپاک از منظر قرآن کریم از مباحث بعدى این کتاب است. نگارنده، سعى نموده است سیماى مؤمنان حقیقى در قرآن را ارائه نموده و عامل نجات انسان در قیامت را تقواى زبان، قلب وسایر اعضاء و جوارح جهت رسیدن به نور یقین و شناخت خداوند متعال عنوان نماید وسیره اولیاى الهى را بر محور محبت خداوند، توکل برخدا و اعتماد بر او معرفى کند. براى تبیین مباحث عرفانى مندرج در کتاب «مصباح الشریعه» علاوه بر استفاده از آیات وروایات از حکایاتى عبرت آموز نیز استفاده شده است. 

۳۷- عرفان اسلامى: شرح مصباح الشریعه (جلد ۲)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ۵۱۹ صفحه، وزیرى. مجموعه آثار؛ ۳۱

شرح مباحث عرفانى و اخلاقى مندرج در کتاب «مصباح الشریعه» منسوب به امام صادق (ع) است. در جلد دوم این کتاب به بحث درباره مفهوم و تفسیر واژه «کلمه» پرداخته شده و مصادیق «کلمه» در قرآن مانند: قول حق، توبه، آزمایش، روح معنا و انسان و تفسیر معانى کلمات وجود انسان و مراتب ایمان او مانند: ایمان قلب، ایمان زبان، ایمان گوش، ایمان چشم، ایمان دست و سایر اعضا و جوارح بیان گردیده است. در ادامه به حقیقت ذکر و معانى آن در قرآن اشاره کرده و دو معناى ذکر در قرآن مجید شامل: توجه قلبى و روحى بیان شده است. در بخش دیگرى از کتاب نویسنده، به‏ تبیین معناى رضا در آیات و روایات پرداخته و اشتغال به غیرخدا و تبعات منفى آن را از دیدگاه قرآن و سنت بررسى نموده است. اصلاح قلب و احوالات آن در عرفان اسلامى موضوع بعدى کتاب حاضر را تشکیل مى دهد. در این باره وى، به لزوم حفظ قلب از خطرات معنوى پیش روى آن پرداخته و علل فساد و صلاح قلب و آفات آن را از دیدگاه قرآن و روایات منعکس نموده است. در بخش سوم کتاب به بررسى معناى غفلت در قرآن و روایات و عاقبت غافلان و تبعات غفلت از یاد خدا، آثار مثبت و مراقبه نفس از نگاه قرآن و سنت مورد بحث و بررسى تحلیلى قرار گرفته است. در مبحث مربوط به نفس و مراتب آن، نویسنده به دیدگاه هاى ملاصدرا و علامه مجلسى در باره نفس و نسبت آن با عقل پرداخته و خطرات پیروى از هوى نفس و غرایز نفسانى را گوشزد مى نماید. تبیین جایگاه دین در زندگى‏ بشر، معناى دین و بیان حقیقت و روح دین اسلام، ویژگى هاى دین اسلام و بررسى مفاهیم حقیقى توحید، نبوت و امامت در دین اسلام و اهمیت مال حلال و آثار معنوى آن و مضرات مال حرام از مباحث پایانى این کتاب مى باشد.

۳۸- عرفان اسلامى: شرح مصباح الشریعه (جلد ۳)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ۴۳۱ صفحه، وزیرى. مجموعه آثار؛ ۳۲

شرح روایاتى از امام صادق (ع) درباره مباحث اخلاقى و عرفانى از کتاب «مصباح الشریعه» منسوب به آن حضرت است. در کتاب حاضر که جلد سوم از مجموعه پانزده جلدى است به ادامه شرح مباحث اخلاقى، اعتقادى و عرفانى پرداخته شده است. در این مجلد ابواب‏ چهارم تا ششم کتاب شرح داده شده است. نگارنده، براى شرح سخنان امام صادق (ع) از آیات و روایت و اشعار شاعران و حکایاتى پندآموز نیز استفاده کرده است. در ابتداى کتاب ابتدا به تبیین مفهوم نیت و اهمیت آن در عبادت پرداخته و دیدگاه هاى قرآن و معصومین (ع) در مورد تأثیر نیت در روح بخشیدن به اعمال و عبادات منعکس گردیده است. آنگاه به بیمارى هاى قلب از قبیل کفر، نفاق، شرک، شک، قساوت، ریا و عجب اشاره شده و راه هاى سلامت قلب و حضور قلب در عبادات بررسى شده است. در ادامه به بحث درباره ذکر و ابعاد و مراتب آن و مشخصات ذکر حقیقى پرداخته و آن را برترین عبادات شمرده است. وى نمونه هایى از ذکر و تسبیح در عالم حیوانات، گیاهان و ملائکه را عنوان کرده و هدایت و ضلالت موجودات به ویژه انسان را از نگاه قرآن و روایات و همچنین اوصاف اهل‏ هدایت و ضلالت را بیان و ذکر قلبى و ذکر عملى را بالاتر از ذکر زبانى توصیف کرده و نیز اقسام ذکر و معرفت نسبت به خداوند را بررسى مى نماید. در بخش بعدى کتاب به بحث درباره شکر در قبال انواع نعمت هاى مادى و معنوى مى پردازد. و نعمت هایى مانند نعمت هوا، نعمت حیات براى انسان، نعمت دستگاه گردش خون، نعمت اعصاب، نعمت زمین، نعمت خواب، نعمت خورشید، نعمت باران و سایر نعمت ها را با توجه به آیات و روایات و یافته هاى علمى بشر امروزى توصیف نموده و شکر نعمت را بالاترین درجه عبادات مى داند. نگارنده، براین باور است که عبد شاکر واقعى کسى است که راضى به فعل خداوند متعال بوده و نعمت خدا را در راه گناه به کار نبندد. وى همچنین تغییر نعمت را نتیجه اعمال انسان ها دانسته و اقسام انسان ها را در برابر نعمت ها معرفى مى نماید. در هرقسمت از مباحث کتاب ابتدا سخنى از امام صادق (ع) درباره آن موضوع مطرح شده و سپس به شرح و تفسیر کلام حضرت پرداخته شده و ازآیات و روایات و حکایات در تبیین سخنان ایشان بهره گرفته شده است.

۳۹- عرفان اسلامى: شرح مصباح الشریعه (جلد ۴)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ۴۳۲ صفحه، وزیرى. مجموعه آثار؛ ۳۳

شرحى است بر کتاب «مصباح الشریعه» که منسوب به امام جعفرصادق (ع) است و مشتمل بر مسائل مهم عرفان اسلامى است. نویسنده تلاش دارد ابعاد و جوانب موضوعات عرفانى را از دیدگاه آیات و روایات بررسى کند. در چهارمین جلد از این مجموعه پانزده جلدى ابواب هفتم تا دوازدهم از این مجموعه ارائه شده است. در هرباب از کتاب ابتدا فرازهایى از متن «مصباح الشریعه» نقل و سپس ترجمه و شرح مفاد آن و نیز تحلیل مباحث با استناد به آیات و روایات و آراء عرفا و حکایاتى پندآموز در رابطه با موضوع مورد نظر در کتاب بیان مى گردد. در ابتداى کتاب مباحثى درباره لباس ظاهرى و باطنى و دیدگاه آیات و روایات دراین باره مطرح شده و ارتباط مسئله لباس با مباحث و مقامات عرفانى بیان مى گردد. رنگ لباس، جنس لباس، نوع لباس، لباس زنان، آفات لباس باطن، اسباب لباس ظاهر و باطن، اقسام توحید و انواع عبادات از مهم ترین مطالب این بخش از کتاب است. در باب هشتم، آداب مسواک زدن و ارتباط آن با عبادت بیان شده و اهمیت شب زنده دارى، گریه و استغفار از منظر آیات و روایات بررسى مى گردد. در باب نهم مباحثى درباره شهوت شکم و کنترل آن و آثار و فواید کم خورى، در باب‏ دهم طهارت جسم و جان و انواع بهداشت مطرح شده و اسرار باطنى وضو، غسل و تیمم بیان گردیده است. در باب یازدهم آداب خروج از منزل و رعایت حقوق برادران مؤمن و برآوردن حاجت هاى آنان بیان شده و روایاتى در این زمینه نقل گردیده است. در باب پایانى کتاب آداب وارد شدن به مسجد و آراسته شدن به طهارت جسمى و روحى و عدم غفلت، داشتن علو همت و عظمت روح، شیوه کسب رحمت الهى و راه لذّت بردن از مناجات مورد بحث قرار گرفته است. 

۴۰- عرفان اسلامى: شرح مصباح الشریعه (جلد ۵)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ۴۰۳ صفحه، وزیرى. مجموعه آثار؛ ۳۴

شرحى است بر کتاب «مصباح الشریعه» که منسوب به امام جعفرصادق (ع) بوده و مشتمل بر مسائل اساسى عرفان اسلامى مى باشد. نویسنده سعى دارد ابعاد و جوانب موضوعات عرفانى را از دیدگاه آیات و رویات بررسى کند. در پنجمین جلد از این مجموعه پانزده جلدى ابواب سیزدهم و چهاردهم از کتاب مذکور مورد شرح و بررسى قرار گرفته است. در هر باب از کتاب فرازهایى از متن کتاب مورد شرح و بررسى قرار گرفته است. در هر باب از کتاب فرازهایى از متن کتاب «مصباح الشریعه» نقل و سپس ترجمه و شرح مفاد آن و نیز تحلیل مباحث با استناد به آیات و روایات و آراى عرفا و حکایاتى‏ پندآموز در رابطه با موضوع مورد بحث در کتاب ارائه مى گردد. در ابتداى این مجلد و در باب سیزدهم آداب و اسرار ظاهرى و باطنى نماز بیان شده و سیره انبیاء و اولیاى الهى در باره نماز و کیفیت اجراى آن و اهمیت دادن به نماز منعکس گردیده و با استفاده از آیات و روایات به تبییین ابعاد عرفانى و عبادى نماز پرداخته و آثار سبک شمردن نماز و ضایع کردن این عبادت مهم را بررسى نموده است. ارزش نمازگزاران واقعى، توجه به حقیقت نماز، شرایط پذیرفته شدن نماز، لزوم خشوع در نماز و مراتب آن، موانع اقامه نماز، آداب ظاهرى و باطنى نماز، مراحل نماز باطنى، نماز از دیدگاه عارفان و سالکان، حالات قلب در نماز، تفسیر تکبیره الاحرام و قبله و بیان حکایاتى پندآموز در مورد نماز از برجسته ترین نکات مورد بحث در باب سیزدهم کتاب مى باشد. در باب‏ چهاردهم کتاب تحت عنوان «آداب قرائت قرآن» ادب قرائت قرآن و وظایف ما در برابر فراگیرى، فهم و عمل به قرآن و آداب ظاهرى و باطنى قرائت قرآن از دیدگاه آیات و روایات بررسى شده و عظمت قرآن از دیدگاه ائمه (ع) و عارفان به تصویر کشیده شده است. در همین راستا نگارنده، به حقیقت حروف قرآن و ویژگى هاى این کتاب آسمانى از نگاه عرفا پرداخته و شرایط قارى قرآن اعم از حضور قلب هنگام قرائت، فراغت در قرائت، محل قرائت، تصفیه دل، استعاذه و اندیشه کردن در هنگام قرائت را بیان مى کند. وى هم چنین به تفسیر سوره حمد، مفهوم بسم الله و معناى رحمن و رحیم پرداخته و مالک بودن خداوند در قیامت، معناى هدایت به صراط مستقیم الهى در سوره حمد را شرح مى نماید. در پایان کتاب تفسیرى از سوره اخلاص و وحدانیت و صمدیت الهى ارائه مى شود.

۴۱- عرفان اسلامى: شرح مصباح الشریعه (جلد ۶)

استاد حسین انصاریان، قم، انتشارات دارالعرفان، چاپ اول، ۱۳۸۶، ۴۱۶ صفحه، وزیرى. مجموعه آثار؛ ۳۵

شرحى است بر کتاب «مصباح الشریعه» که منسوب به امام جفعر صادق (ع) بوده و مشتمل بر مضامین مهم عرفان اسلامى مى باشد. در ششمین جلد از این مجموعه پانزده جلدى ابواب پانزدهم تا بیست و یکم از کتاب مذکور مورد شرح و بررسى قرار گرفته است. در هرباب از کتاب فرازهایى از متن کتاب «مصباح الشریعه» نقل و سپس ترجمه وشرح مفاد آن و نیز تحلیل مباحث با استناد به آیات و روایات و آراى عرفا و حکایاتى پند آموز در رابطه با موضوع مورد بحث در کتاب ارائه مى گردد. در ابتداى این جلد از کتاب ادامه آداب ظاهرى و باطنى نماز مطرح شده و آداب ظاهرى و باطنى‏ رکوع، حقیقت رکوع، و ذکر آن و جایگاه رکوع در نماز از دیدگاه آیات و روایات مورد بحث قرار گرفته است. نگارنده، رکوع در نماز را مظهر خشوع دانسته و حکایاتى در این باب نقل کرده است. در ابواب بعدى کتاب آداب ظاهرى و باطنى و اسرار سجود، تشهد و سلام در نماز بیان و دیدگاه هاى قرآن و روایات و برخى از عارفان و سالکان در باره این سه موضوع تبیین و داستان هایى در مورد برکات سجود و تبعات عدم سجده نقل گردیده است. در باب بعدى کتاب آداب ظاهرى و باطنى دعا و حقیقت و اسرار آن بررسى گردیده و دیدگاه آیات و روایات و دانشمندان و عارفان در مورد آثار معنوى دعا و فضایل متعدد آن منعکس گردیده است. نویسنده، به شروط استجابت دعا و اسباب عدم استجابت دعا نیز در این باب اشاراتى نموده است. در باب بیستم به بحث در باره آداب ظاهرى و باطنى و اسرار روزه پرداخته شده و آیات وروایات ودیدگاه هاى برخى از عرفا در این زمینه مطرح گردیده است. اقسام روزه، اوصاف روزه دار واقعى، نیت روزه، مبارزه با نفس به وسیله روزه و ثواب آن از دیگر مباحث مطرح شده در این بخش از کتاب است. در باب پایانى کتاب آداب ظاهرى و باطنى زکات و حقیقت و اسرار آن بیان شده است وى، دراین بخش نیز ابتدا دیدگاه آیات و روایات را در مورد فلسفه و حکمت زکات و زکات هر یک از اعضاء و جوارح بدن و رابطه زکات با کمال و فناى انسان بیان شده و دیدگاه برخى از عرفا به همراه نقل حکایاتى از ایشان درباره زکات مطرح شده است.

فرزین نجفی پور: مسئول هیئت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی عج

درباره ی فرزین نجفی پور

پژوهشگر برتر کشور در چند سال متوالی - مخترع برتر کشور - ثبت 61 اختراع کاربردی در زمینه های کشاورزی، آبیاری، الکترونیک، رباتیک و هوا فضا - دارای مدرک کارشناسی ارشد - ارایه بیش از 100 مقاله علمی - دریافت دهها تندیس ویژه علمی - دریافت بیش از 150 تقدیر نامه از وزارت خانه ها و مراکز علمی و پژوهشی - برپایی بیش از 150 نمایشگاه تخصصی اختراعات - پیشگام در دفاع سایبری عملی از حریم جمهوری اسلامی ایران

همچنین ببینید

فراخوان برای ساخت کلیپ مختص سایت ماکزیمم تکنیک با جایزه هر ماهه برای یک کلیپ

بدینوسیله فراخوان تهیه کلیپ ویژه سایت ماکزیمم تکنیک توسط تمامی کابران سایت اعلام میگردد. شرایط ساخت ...