خانه / زمینه ساز ظهور / ادعیه ها / مفاتیح الجنان – ترجمه آیت الله انصاریان – قسمت سوم

مفاتیح الجنان – ترجمه آیت الله انصاریان – قسمت سوم

مام حضرت فاطمه علیها السّلام‏

روایت شده: حضرت فاطمه علیها السّلام دو رکعت نماز مى‏خواند که جبرئیل به ایشان تعلیم داده بود آن حضرت در رکعت اوّل پس از سوره «حمد» صدر مرتبه سوره «قدر» و در رکعت دوّم بعد از سوره «حمد» صد مرتبه سوره «توحید» را قرائت مى‏کردند، و چون سلام مى‏دادند این دعا را مى‏خواند: پاک و منزّه است آن خدایى که داراى شکوه افراشته و بلند است، پاک و منزّه است خدایى که صاحب شوکت والا و بزرگ است، پاک و منزّه است خدایى که دارنده فرمانروایى پر افتخار دیرینه است، پاک و منزّه است آن‏که لباس خرّمى و زیبایى به بر دارد، پاک و منزّه است آن‏که در پوششى از نور وقار است، پاک و منزّه است آن‏که ردّپاى مورچه را بر سنگ سخت مى‏بیند، پاک و منزّه است آن‏که خطّ سیر پرنده را در هوا مى‏بیند، پاک و منزّه است آن‏که او چنین است و جز او چنین نیست.

پس از سوره «حمد» پنجاه مرتبه سوره «و العادیات» و در رکعت سوّم پس از «حمد» پنجاه مرتبه سوره‏ «اذا زلزلت» و در رکعت چهارم پس از سوره «حمد» پنجاه مرتبه سوره‏ «اذا جاء نصر اللّه …» که مراد از این سوره سوره مبارکه نصر است یعنى آخرین سوره‏اى که نازل شده است. و چون از نماز فارغ شوند، این دعا را بخوانند:

اى معبود و سرور من! اگر دیگران به امید رسیدن به عطا و مواهب وجود و بخششها و هدایا آماده و مهیّا و مجّهز و مستعد ورود بر آفریده‏اى چون خو شده‏اند، پس خدایا! پس خدایا! آمادگى و مجهّز بودن و مهیّا بودن و استعداد من به امید دستیابى به بهره‏ها و نیکى و عطایا و هدایا تو تنها به سوى توست، پس مرا از این همه ناامید مساز، اى آن‏که خواهش هیچ نیازمندى از او بى ثمر نماند، و بخشش بخشنده‏اى از او نکاهد! من با کردار شایسته‏اى که پیش فرستاده باشم به پیشگاه تو نیامده‏ام، و با یارى آفریده‏اى که به او امید بسته باشم و با آن به تو تقرب جویم، به درگاهت بار نیافتم جز به امید شفاعت محمّد و خاندان او که درود تو بر او و بر ایشان باد، در حالى به نزد تو آمدم که گذشت کریمانه‏ات را امید دارم، گذشتى که به آن بر خطاکاران در حال پافشارى بر گناهان است، پس مداومت آنان بر کارهاى حرام تو را از اینکه آمرزشت را بر آنان ارزانى دارى باز نداشت، و تو اى سرور من! بسیار بر نعمت بخشى بازگردى و من بر خطا کارى، به حق محمّد و خاندان پاکش از تو مى‏خواهم، که گناه بزرگ‏ام را بیامرزى، زیرا گناه بزرگ را جز آمرزگار بزرگ نیامرزد؛ اى بزرگ! اى بزرگ! اى بزرگ اى بزرگ اى بزرگ! اى بزرگ! مؤلف گوید: سید ابن طاووس در کتاب «جمال الاسبوع» [زیبایى ایّام هفته‏] براى هر یک از امامان علیهم السّلام نمازهاى به همراه دعا ذکر نموده که شایسته است در اینجا بیان شود.
نماز حضرت مجتبى علیه السّلام‏
نماز حضرت مجتبى علیه السّلام در روز جمعه چهار رکعت مى‏باشد که مانند نماز امیر المؤمنین علیه السّلام است. نماز دیگر آن حضرت در روز جمعه نیز چهار رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره «حمد» و بیست‏وپنج بار سوره «توحید» خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: خدایا! به امید جود و کرم تو به سویت تقرّب مى‏جویم، و به دوستى محمّد بنده و فرستاده‏ات به سوى تو تقرّب مى‏جویم، و به فرشتگان مقرّب به پیشگاه تو تقرّب مى‏جویم، و به پیامبران و فرستادگانت که بر محمّد، بنده شایسته و فرستاده‏ات و بر خاندان محمّد درود فرستى و از لغزشم درگذرى، و گناهانم را بر من بپوشانى، و آنها را بیامرزى، و نیازهایم را برآورده سازى، و به کار زشتى که از من سرزده عذابم نکنى، چه همانا عفو و بخشش تو بر من فراگیر است، به یقین تو بر هر کارى توانایى.
نماز حضرت حسین علیه السّلام‏
نماز حضرت حسین علیه السّلام چهار رکعت است که در هر رکعت سوره «فاتحه» پنجاه بار و «قل هو اللّه احد» پنجاه بار، و در رکوع، هر یک از سوره‏هاى «فاتحه» و «قل هو اللّه احد» ده بار، و پس از سر برداشتن از رکوع نیز هر یک، ده بار و نیز در سجده اوّل و پس از سر برداشتن از سجده، و هم در سجده دوّم هر کدام ده بار خوانده شود، و چون از نماز فارغ شد این دعا را بخواند: اللّهمّ انت الّذى استجبت لآدم و حواء … [بار خدایا! تویى که دعاى آدم و حوا را اجابت نمودى‏] که دعاى بلندى است [این دعا در جلد ۸۸ بحار الانوار چاپ بیروت ص ۱۸۶ نقل شده است‏]

نماز حضرت زین العابدین علیه السّلام‏
نماز آن حضرت چهار رکعت است که در هر رکعت یک بار سوره «حمد» و صدر بار سوره «توحید» خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: اى آن‏که زیبایى را آشکار ساخت، و زشتى را پوشاند، اى آن‏که بر جم و گناه سرزنش ننمود، و پرده حرمت بنده‏اش را ندرید، اى که گذشت بزرک، و بخششت نیکوست، اى که آمرزگارى‏است دامن گستر، اى که دستانت به مهر گشاده است، اى شنواى هر نجواى پنهان، اى سرانجام هر دادخواهى، اى درگذرنده بزرگوار، اى بزرگ سرچشمه امید، اى آغاز گر نعمتها پیش از آنکه بندگان سزاوار آن شوند، اى پروردگار و سرور و مولاى ما، اى واپسین دلبستگى ما، خدایا! از تو مى‏خواهم بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستى.
نماز حضرت باقر علیه السّلام‏
نماز آن حضرت دو رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد» و صدر مرتبه: پاک و منزّه است خدا و ستایش تنها او را سزاست و شایسته پرستشى جز خدا نیست و خداوند برتر از هر وصفى است. خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: خدایا از تو خواستارم اى بردبار داراى رفق و مدارا و اى آمرزگار مهربان، از گناهانم و آنچه از زشتیها نزد من است، به خوبى و زیبایى آنچه نزد خود دارى درگذرى، و از عطاى خود به اندازه‏اى که مرا در بر گیرد به من بدهى و از آنچه به من بخشیدى کردار شایسته به همراه فرمانبردارى از خود و پیامبرت الهام بخشى، و از گذشت خویش به قدرى به من ببخشى که در پرتو آن سزوار کرامتت شوم. خدایا چنانچه شایسته تو است به من عطا کن و با من آنچه را سزاوار آنم مکن، چه هستى من تنها به مدد توست، و جز از سوى تو به خیرى دست نیافته‏ام، اى بیناترین بینایان، و اى شنواترین شنوایان، و اى دادگرترین داوران و اى پناه پناه‏جویان، و اى برآورنده دعاى درماندگان، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست.
نماز حضرت صادق علیه السّلام‏
نماز آن بزرگوار دو رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد» و صد مرتبه آیه شریفه‏ «شهد اللّه» [آیه ۱۸ از سوره آل عمران‏] خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: اى آفریننده هر آفریده، اى بر سازنده هر شکسته، اى حاضر در هر جا، اى اى شاهد هر راز، اى شاهد بر هر راز، اى داناى هر نهان، اى هماره حاضر و اى پیروزمند بى شکست، اى نزدیک دورى ناپذیر، اى همدم هر تنها، اى زنده حیات بخش مردگان، و میراننده زندگان، اى که پاداش هرکس بر وفق کردارش بر پادارى، و اى زنده آنگاه که زنده‏اى نباشد، شایسته پرستشى جز تو نیست، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست.
نماز حضرت موسى بن جعفر علیه السّلام‏
نماز آن حضرت دو رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد» و دوازده مرتبه «توحید» خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: خدایا، آواها در آستانت کوتاه و آهسته گشته، و اندیشه‏ها در شناسایى‏است سرگردان شده، و هر چیز از طبلنداى هیبتت ترسان است، و همه آفریدگان به درگاهت گریزان، در برابر هستى‏ات، هستى هر آفریده‏اى در تنگناى نیستى است و همه‏چیز را نور هستى تو آکنده است، پس تویى والا در شکوهت، و فروزنده در زیبایى‏ات، و بزرگ در توانایى‏ات، و تویى آن‏که هیچش درمانده نسازد، اى فرو بارنده نعمتم، اى گشایشگر اندوهم، و اى برآورنده نیازم، خواهشم را به حق یگانگى‏ات روا ساز، به تو ایمان آوردم ایمانى خالص، بر پیمان و وعده‏ات صبح کردم تا توان دارم، با عطایت به جانبت آیم و از تو آمرزش مى‏جویم از گناهانم که جز آنها را نمى‏آمرزد، اى آن‏که در اوج بلنداى خویش به آفرده‏ها نزدیک است، و در کمال به آنان فراتر از همگان است و در تابشش پرتوافشان، و در پادشاهى‏اش بس نیرومند است، بر محمّد و خاندانش درود فرست.
نماز حضرت رضا علیه السّلام‏
نماز آن بزرگوار شش رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد» و ده مرتبه سوره‏ «هل اتى على الانسان» [سوره ۷۶ قران‏] خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: اى یار من در سختیها، و اى همراه من در نعمتها و اى معبود من ابراهیم و اسماعیل و اسحق و یعقوب، اى پرودگار «کهیعص» و «یس و القرآن الحکیم»، از تو درخواست مى‏کنم اى بهترین کسى‏که از او درخواست شود و اى نیکوترین کسى‏که خوانده شود، و اى بخشنده‏ترین بخشندگان و اى بهترین مأواى امید بستگان تو خواستارم که درود فرستى بر محمّد و خاندان محمّد.

نماز حضرت جواد علیه السّلام‏
نماز آن سرچشمه جود و کرم دو رکعت است که در هر رکعت یک مرتبه سوره «حمد» و هفتاد مرتبه «توحید» خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: خدایا! اى پروردگار جانهاى فنا یافته، و بدن‏هاى پوسیده و در خاک افتاده، از تو درخواست مى‏کنم به حق فرمانبرى روانهاى بازآینده به بدنهاى خویش و بحق فرمانبرى بدنهاى پیوسته به رگهاى خویش، و به حق گفتار پر نفوذت در میان آنها، و دادخواهى‏ات از آنها، آنگاه که آفریده‏ها بر آستانت در انتظار داورى تو بنشسته‏اند. و به مهر بى‏پایانت دل بسته و از شکنجه بى‏سرانجامتت هراسانند. بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست، و نور فروزان در دیدگانم، و یقین بى‏گمان در جانم، و یاد جاودان خود در هر شب و روز بر زبانم بنه، و کردار پسندیده روزى‏ام گردان‏
نماز حضرت هادى علیه السّلام‏
نماز آن حضرت دو رکعت است که در رکعت اوّل سوره «حمد» و سوره «یس» و در رکعت دوم سوره «حمد» و سوره «الرّحمن» خوانده میشود
دعاى آن حضرت: اى نیکوکار، اى همواره در پیوند با دلها، اى گواه، هر ناپیدا، اى نزدیک دور ناشدنى و اى پیروز بى شکست، اى آن‏که جز او نمى‏داند که چون است، اى آن‏که به قدرتش نمى‏توان دست یافت‏ بار خدایا! از تو درخواست مى‏کنم به حق آن نامت که در پرده است، و در گنجینه است و ناپیدا از هر آنکه تو خواهى، آن نام پاک پاکى‏بخش، مبرّا از هر نقص، بر همگان پرتوافشان، زنده، به خود پایدار، بزرگ، تویى نور آسمانها و فروغ زمینها، داناى نهان و آشکار، والاى بلندمرتبه و بزرگ، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست.
نماز حضرت عسگرى علیه السّلام‏
نماز آن وجود مبارک چهار رکعت است که در رکعت اوّل پس از سوره «حمد» پانزده بار سوره «زلزال» و در رکعت دوّم بعد از «حمد» پانزده بار سوره «توحید» خوانده مى‏شود.
دعاى آن حضرت: خدایا! از تو مى‏خواهم به حق آنه ستایش تنها از آن توست، شایسته پرستشى جز تو نیست، تویى سرآغاز هر آنچه هست، و تویى زنده به خود پایدار و شایسته پرستشى جز تو نیست، چیزى خوارت نسازد، و تو هر روز در کارى هستى، شایسته پرستشى جز تو نیست، آفریننده هر آنچه به دیده آید و هر آنچه نادیده باشد، داناى به هر چیز بى‏آنکه آموخته باشى، از تو خواستارم به حق عطایا و نعمتهایت اى آن‏که تویى خدا و پروردگار جهانیان، یکتایى که شایسته پرستشى جز او نیست بخشایشگر مهربان، و از تو مى‏خواهم به آنکه تویى خدایى که شایسته پرستشى جز تو نیست. یگانه یکتاى بى‏همتاى بى‏نیازى که نه زاده است، و نه زاده شده، و براى او همتایى نیست و از تو مى‏خواهم به خدایى‏ات که شایسته پرستشى جز تو نیست اى مهرورز آگاه و ناظر بر همگان و آنچه فراهم آورده‏اند، اى آن‏که دیده‏بان و نگاهدارى و از تو درخواست مى‏کنم به خدایى‏ات که سرآغاز است پیش از آنکه چیزى باشد، و سرانجام است پس از هر آنچه هست. و اى ژرفاى هر چه هست‏ و اى زیان رسان، سودبخش، و فرزانه دانا و از تو مى‏خواهم، به خدایى‏ات که در پرستش یگانه‏اى، زنده و پاینده‏اى اى برانگیزنده، میراث‏بر، و اى مهرورز، منّت گذار، اى پدیدآوردنده آسمانها و زمین، صاحب شکوه و بزرگوارى، و اى بخشایشگر عزتمند و داراى سلطنت پایدار، شایسته پرستشى جز تو نیست که دانشت همه را فرا گرفته و شماره هر چه هست دانى، بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست.
نماز حضرت صاحب الزّمان (عج) و دعاى آن حضرت‏
نماز آن حضرت دو رکعت است که در هر رکعت در سوره «حمد» آیه‏ ایّاک نعبد و ایّاک نستعین‏ را صد مرتبه بخوان و پس از آن سوره «حمد» را تا و لا الضّالین‏ ادامه بده، آنگه سوره توحید را یک مرتبه قرائت کن و پس از فراغت از نماز این دعا را بخوان: خدایا! بلا بسى بزرگ شده، و سختیهاى نهان آشکار گشته و پرده برافتاده، و زمین با آنچه آسمان فرا گرفته، تنگ شده، پروردگارا! به سوى تو دادخواهى مى‏کنیم و درسختى و آسانى تنها بر تو تکیه مى‏زنیم. خدایا درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد، آنان‏که ما را به فرمانبردارى از ایشان فرمان دادى. خدیا! در فرج آنان به آمدن قائمشان شتاب فرما، و عزّتش را نمایان ساز، یا محمّد یا علىّ یا علىّ یا محمّد کفایت نمایید مرا که کفایت‏کننده‏ام شما هستید، یا محمّد یا علىّ، یا علىّ یا محمّد، یارى‏ام کنیم که یاور من شمایید، یا محمّد یا علىّ یا علىّ یا محمّد، نگهدارم باشید، که شما نگهدارم هستید، اى مولاى من اى صاحب الزّمان، اى مولاى من اى صاحب الزّمان، اى مولاى من اى صاحب الزّمان درخواست یارى دارم، درخواست یارى، درخواست یارى، مرا دریاب، مرا دریاب، امانم بده امان، امان. نماز جناب جعفر طیّار رحمه اللّه‏
این نماز اکسیر اعظم، و کبریت احمر است، و به سندهاى بسیار معتبد با فضیلت فراوان که مهم‏ترین آن آمرزش گناهان بزرگ است‏وارد شده، و بهترین زمان براى بجا آوردن آن، آغاز روز جمعه است، و آن چهار رکعت است با دو تشهد و دو سلام که در رکعت اوّل پس از سوره «حمد» سوره «زلزال» و در رکعت دوّم بعد از سوره «حمد» سوره «و العادیات» و در رکعت سوم پس از سوره «حمد» سوره‏ «اذا جاء نصر اللّه و الفتح» و در رکعت چهارم بعد از سوره «حمد» یک بار سوره‏ «قل هو اللّه احد» خوانده مى‏شود.
و هر رکعت پس از تمام شدن سوره «حمد» و سوره‏هاى یاد شده پانزده بار گفته مى‏شود:
پاک و منزه است خدا و ستایش تنها سزاوار اوست و خدایى جز او نیست، و او از هر صفتى برتر است و در رکوع نیز همین تسبیحات ده بار، و پس از برخاستن از رکوع ده بار، و در سجده اوّل ده بار، و پس از سر برداشتن از سجده ده بار و در سجده دوم ده بار، و پس از سجده، پیش از برخاستن براى انجام رکعت دوم ده بار گفته مى‏شود و این ترتیب در هر چهار رکعت رعایت مى‏گردد، که مجموع تسبیحات به سیصد مى‏رسد.
شیخ کلینى از ابو سعید مدائنى روایت کرده، که امام صادق علیه السّلام به من فرمود: آیا نمى‏خواهى ذکرى را به تو تعلیم دهم که آن را در نماز جعفر بخوانى، گفتم: آرى مى‏خواهم، فرمود: هنگامى که در رکعت چهارم به آخرین سجده نماز رسیدى، و از تسبیحات فارغ شدى بگو:
پاک و منزه است آن‏که لباس عزت و وقار به بر دارد، پاک و منزه است آن‏که به بزرگى مهر ورزد، و به آن گرامى باشد، پاک و منزه است آن‏که پاکى جز براى او سزاوار نیست. پاک و منزه است آن‏که دانشش هر چیز را بر شمارد، پاک و منزه است آن سرچشمه‏ فضل و بخشش، پاک و منزه است آن داراى قدرت و کرم. خدایا از تو خواستارم به حق بندها و گره‏گاههاى شکوه عرشت، و به حق نهایت مهرت که در کتابت آوردى، و نام بزرگت و کلمات بى‏عیب و نقصت که در راستى و عدالت بس کمال یافته‏اند، بر محمّد و خاندانش درود فرست و با من چنین و چنان کن.
و بجاى کلمه «کذا و کذا» حاجات خود را از خدا درخواست کند. شیخ طوسى و سیّد ابن طاووس از مفضل بن عمر، روایت کرده‏اند که گفت: روزى امام صادق علیه السّلام را دیدم که نماز جعفر بجا آوردند و پس از نماز دستها را بلند نمودند، این دعا را خواندند: «یا ربّ یا ربّ» به اندازه‏اى که یک نفس اجازه دهد، «یا ربّاه یا ربّاه» به قدر یک نفس، «ربّ ربّ» به اندازه یک نفس، «یا اللّه یا اللّه» باز هم به قدر یک نفس، «یا حىّ یا حىّ» همپاى یک نفس، «یا رحیم یا رحیم» باز هم به اندازه یک نفس، «یا رحمن یا رحمن» هفت بار، «یا ارحم الرّاحمین» هفت بار، سپس این دعا را خواندند:
خدایا! سخنم را با ستایش تو آغاز مى‏کنم، و با ثناى تو گویا مى‏شوم و تو را به بزرگى مى‏ستایم، درحالى‏که ستایشت را پایانى نیست، و تو را سپاس مى‏گیرم و کیست آن‏که به نهایت سپاست و بلنداى بزرگى‏ات برسد؟ آفریدگانت را چه رسد که به شناخت رژفاى عظمت تو دست یابد، چه زمانى بوده که به فضل و بخششت ستوده و به عظمت موصوف نبودى، کدامین زمان بوده که با بردبارى خویش پیاپى از گنهکاران درنگذشته باشى؟! ساکنان زینت از فرمانبردارى تو سرپیچى کردند، ولى تو با بخشش خویش بر آنان مهر ورزیدى، به فضل خود به آنان بخشیدى و به کرامت پى‏درپى به آنان روى کردى، اى که معبودى جز تو نیست، بخشایشگرى که داراى شوکت و کرامتى.
پس حضرت فرمود: اى مفضّل هرگاه تو را حاجت ضرورى پیش آید نماز جعفر را بخوان، و این دعا را قرائت کن، و حاجتت را از خدا بخواه، که به خواست خدا برآورده مى‏شود. مؤلف گوید: شیخ طوسى براى برآورده‏شدن حاجت از 

امام صادق علیه السّلام روایت کرده: روزهاى چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه را روزه بدار، و چون روز پنجشنبه به آخر رسد به ده مسکین، هر مسکینى یک مدّ [به مقدار تقریبى ۱۰ سیر] طعام صدقه بده. و در آغاز روز جمعه غسل کن و به محراب برو و نماز جناب جعفر را، بخوان، آنگاه زانوها را برهنه ساز و بر زمین بگذار و بگو:

اى آن‏که زیبایى را آشکار سازى و زشتى را بپوشانى، از آن‏که بندگان را بر خطایشان سرزنش نکنى و پرده حرمتشان را ندرى اى بزرگ در بخشش و نیکو در گذشت، اى که آمرزگارى‏ات فراگیر، و دستانت به مهر گشاده است، اى شنواى هر راز و نجومى و سرانجام هر دادخواهى، از که از لغزشها درگذرى، اى بزرگوار در چشم‏پوشى و گذشت، اى بزرگ بخشایشگر اى آغازگر نعمتها پیش از شایستگى بندگان. [اى پروردگار] ده مرتبه، یا اللّه یا اللّه یا اللّه [اى خدا] ده مرتبه، یا سداه یا سیداه [اى سرور] ده مرتبه، «یا مولایاه، یا مولایاه» [اى مولا] ده مرتبه، «یا رجاءاه» [اى امید] ده مرتبه، «یا غیاثاه» [اى پناه‏] ده مرتبه «یا غایه رغبتاه» [اى نهایت رغبت‏] ده مرتبه، «یا رحمن» [اى بخشاینده‏] ده مرتبه، «یا رحیم» [اى مهربان‏] ده مرتبه، «یا معطى الخیرات» [اى عطابخش‏] ده مرتبه و درود فراوان و پاکیزه بر محمّد و خاندان محمّد فرست، همچون بهترین درودها که بر بنده‏اى بندان خود فرستى ده مرتبه و سپس حاجت خود را بطلب. مؤلف گوید: درباره روزه این سه روز و بجا آوردن دو رکعت نماز مستحب به هنگام ظهر روز جمعه، براى برآورده شدن حاجت، روایات بسیارى وارد شده.

بیست‏ویکم: از دیگر اعمال روز جمعه این است که چون خورشید به گاه ظهر رسد، دعایى را که محمّد بن مسلم از امام صادق علیه السّلام روایت کرده، بخواند و آن دعا آنگونه که در مصباح المتهجّد شیخ طوسى نقل شده، این است:

معبودى جز خدا نیست، و خدا بزرگتر از هر وصفى است و پاک و منزّه است خدا، و ستایش تنها او را سزاست، هم او که فرزندى نگرفته، و در فرمانروایى‏اش شریکى نپذیرفته است، و براى او نگاهدارى از خوارى نبوده است، پس او را بسیار بزرگ شمار آنگاه بگو:
اى فروریزنده نعمتها، اى پیش‏گیرنده بد فرجامیها، اى آفریننده جانداران، اى بلند همّت، اى روشنى تاریکیها، اى صاحب جود و کرم، اى برطرف‏کننده زیان و درد، اى همدم ترسیدگان در تاریکیها، اى داناى نیاموخته بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست با من چنان کن که تو را سزد، اى آن‏که نامش دوا و یادش شفا، و طاعتش توانگرى است، مهرورز بر آن‏که سرمایه‏اش امید است، و ساز و برگش گریه، پاک و منزهى، معبودى جز تو نیست اى پرمهر، اى بخشایشگر، اى پدیدآورنده آسمانها و زمین، اى بلند بالا و بزرگوار.
بیست‏ودوّم: در رکعت اول نماز ظهر جمعه پس از سوره «حمد» سوره «جمعه»، و در رکعت دوم آن بعد از سوره «حمد» سوره «منافقین» بخواند، و در رکعت اول نماز عصر پس از سوره «حمد» سوره «جمعه» و در رکعت دوم پس سوره «حمد» سوره «توحید» را بخواند. شیخ صدوق از امام صادق علیه السّلام روایت کرده: از چیزهایى که بر هر مؤمن شیعه‏اى واجب و لازم است این که در شب جمعه را با سوره «جمعه» و سوره «اعلى» و در روز جمعه نماز را با سوره «جمعه» و «منافقین» بخواند، هرگاه این شیوه را رعایت کند، گویا به عمل رسول اللّه صلى اللّه علیه و آله رفتار نموده، و ثواب و پاداشش از سوى خدا بهشت خواهد بود.
شیخ کلینى به سند حسن‏ «۱» سندى که همچون سند صحیح‏ «۲» است از حلبى روایت کرده:
از حضرت صادق علیه السّلام سئوال کردم: هرگاه در روز جمعه به تنهایى نماز بخوانم، یعنى به نماز جمعه موفّق نشوم، آیا چهار رکعت نماز ظهر را با صداى بلند بخوانم؟ فرمود: آرى، ولى در روز جمعه در نماز ظهر پس از «حمد» سوره‏هاى «جمعه» و «منافقین» بخوان.
______________________________
(۱) منظور از سند حسن سندى است که گرچه بعضى از راویان آن توثیق نشده‏اند ولى همه آنها مورد مدح و ستایش سندشناسان هستند.
(۲) سند صحیح، سند صحیح، سندى است که راویان آن هم مورد اطمینان باشند و هم شیعه دوازده‏ امامى‏ 

بیست‏وسوم: شیخ طوسى رحمه اللّه در کتاب مصباح المتهّج از امام صادق علیه السّلام روایت کرده:

هرکه پس از سلام نماز روز جمعه سوره‏هاى «حمد، ناس، فلق، توحید» و «کافرون» را هر کدام هفت بار بخواند. و نیز آیه‏ «لقد جاءکم رسول من انفسکم» را که در آخر سوره برائت [نهمین سوره قرآن‏] است، و آیه‏ «لو انزلنا هذا القرآن» را که در آخر سوره «حشر» قرار دارد تا پایان سوره و پنج آیه «ال عمران» را از «انّ فى خلق السّموات و الارض» تا «انّک لا تخلف المیعاد» [۱۶۸- ۱۷۱] بخواند، از این جمعه تا جمعه دیگر، از گزند دشمنان و نیز آسیب بلاها در امان باشد.

بیست و چهارم: شیخ طوسى از امام صادق علیه السّلام روایت کرده: هر که پس از نماز صبح یا پس از نماز ظهر بگوید:

بار خدایا! رحمت بى کرانت، و درود فرشتگان و فرستادگانت را بر محمّد و خاندان محمّد قرار ده تا یک سال بر او گناهى نوشته نشود و نیز فرموده هر که بعد از نماز صبح و نماز ظهر بگوید: خداى بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست و طلوع ظهورشان را زود گردان نمیرد تا حضرت قائم (عج) را درک کند. مؤلف گوید: اگر دعاى پیشین را پى از فریضه ظهر جمعه بخواند تا جمعه دیگر از بلاها در امان باشد. و نیز روایت شده: هر که بین دو نماز روز جمعه، بر محمّد و آل محمّد صلوات فرستد، پاداش آن برابر پاداش هفتاد رکعت نماز خواهد بود. بیست‏وپنجم: دعاى «یا من یرحم من لا ترحمه العباد» و دعاى «الّلهمّ هذا یوم مبارک» را که در از دعاهاى «صحیفه کامله» [صحیفه کامله سجّادیه‏] است بخواند. بیست‏وششم: شیخ طوسى در کتاب «مصباح المتهجد» فرموده است: از امامان علیهم السّلام روایت شده: هر که در روز جمعه پس از نماز ظهر دو رکعت نماز به جاى آورد، و در هر رکعت بعد از سوره «حمد» هفت بار «قل هو اللّه احد» بخواند و پس از نماز بگوید:

خدایا! مرا از اهل بهشت قرار ده، آن بهشتى که انباشته از برکت و نعمت است و آبادکنندگانش فرشتگان هستند، در کنار پیامبر، محمّد (درود خدا بر او و خاندانش باد) و پدرمان ابراهیم بر او درود و سلام باد.

تا جمعه دیگر دچار فتنه‏اى نشود، و حق تعالى او را در کنار و به همراه محمّد صلى اللّه علیه و آله و اهل بیتش و ابراهیم علیه السّلام بگذارد. علّامه مجلسى رحمه اللّه فرموده:

اگر این دعا را فردى که سیّد نیست بخواند به جاى «و ابینا» بگوید «و ابیه» بیست‏وهفتم: روایت شده: بهترین زمان براى فرستادن صلوات در روز جمعه، پس از عصر است. بنابراین در آن‏وقت صد مرتبه بگو:

خدایا! بر محمّد و خاندانش رحمت فرست و ظهورشان را زود گردان شیخ طوسى فرموده است:

روایت شده: مستحّب است صد مرتبه بگویى: درود خدا و فرشتگان و پیامبران و همه آفریده‏هایش بر محمّد و خاندان محمّد و سلام بر او و بر ایشان و بر روانها و تنهاشان، و رحمت خدا و برکاتش بر آنان باد. شیخ بزرگوار ابن ادریس در کتاب «سرائر» از جامع «بزنطى» نقل کرده: که ابو بصیر گفت: از امام صادق علیه السّلام شنیدم مى‏فرمود: صلوات بر محمّد و آل محمّد در بین ظهر و عصر، برابر با هفتاد رکعت نماز است، و کسى‏که پس از عصر روز جمعه بگوید: خدایا! درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد، آن‏جانشینان پسندیده او، برترین درودهایت را، و از بهترین برکاتت به آنان ارزانى کن، و سلام بر ایشان و بر جانها و بدنهاشان و رحمت و برکات خدا بر آنان باد.

براى او همانند پاداش عمل پریان و آدمیان در آن روز خواهد بود. مؤلف گوید: این صلوات ارزنده در نوشته‏هاى بزرگان حدیث با سندهاى بسیار معتبر، با فضیلتهاى فراوان روایت شده. و چنانچه ده بار و هفت بار خوانده شود بهتر است زیرا از امام صادق علیه السّلام روایت شده: هرکه پس از نماز عصر روز جمعه، پیش از آنکه از جاى خویش برخیزد، این صلوات را ده بار بخواند، فرشتگان از این جمعه تا جمعه آینده در همین ساعت بر او صلوات مى‏فرستند، و نیز از آن‏ 

حضرت روایت شده: هنگامى‏که نماز عصر روز جمعه را خواندى هفت بار این صلوات را بخوان. و شیخ کلینى در کتاب «کافى» روایت کرده: وقتى‏که در روز جمعه نماز خود را خواندى بگو: خدایا! درود فرست بر محمّد و خاندان محمّد که جانشینان پسندیده اویند بهترین درودهایت را، و بهترین برکاتت را بر آنان ارزانى کن، و سلام و رحمت و برکات خدا بر او و بر ایشان باد.

به یقین هر که این صلوات را، پس از نماز عصر بخواند حق تعالى براى او صد هزار کار نیک ثبت کند، و از او صد هزار گناه را محو نماید، و صد هزار حاجتش را روا کند، و صد هزار بار مقامش را در بهشت بلند گرداند. و نیز شیخ کلینى فرموده روایت شده: هر که این صلوات را هفت بار بخواند براى او به تعداد بندگان کار نیک ثبت کنند و عملش در آن روز مورد قبول واقع شود، و در روز قیامت حاضر مى‏شود درحالى‏که بین دو چشم او نرو پروفروغى مى‏درخشد. و در اعمال روز عرفه صلواتى خواهد آمد که هرکس آن را بخواند حضرت محمّد و آل محمّد (صلوات اللّه و سلامه علیهم) را خشنود سازد.

بیست‏وهشتم: بعد از عصر هفتاد بار بگوید: استغفر اللّه ربّى و اتوب الیه [از خدا، پروردگارم آمرزش مى‏جویم و به سوى او مى‏پویم‏] تا حق تعالى گناهان او را بیامرزد. بیست‏ونهم: صدر بار سوره «انّا انزلناه» را بخواند. از موسى بن جعفر علیه السّلام روایت شده:

براى خدا در روز جمعه هزار نسیم رحمت است که هرچه بنده‏اش بخواهد از آن نسیم مهرآمیز به او ببخشد، پس هر که بعد از عصر روز جمعه صد بار سوره «انّا انزلناه» را بخواند، حق تعالى آن هزار رحمت را چند برابر گرداند و به او عطا فرماید. سى‏ام:

دعاى عشرات را که در صفحات بعد [صفحه: ۱۱۶] خواهد آمد بخواند. سى‏ویکم: شیخ طوسى رحمه اللّه فرموده: هنگام اجابت دعا ساعت آخر روز جمعه تا غروب آفتاب است، سزاوار است مؤمن در آن ساعت بسیار دعا کند. و روایت شده: ساعت اجابت دعا، هنگامى است که نیمى از خورشید غروب کرده باشد، و نیمه دیگر آن در مغرب دیده شود. حضرت فاطمه علیها السّلام در آن هنگام دعا مى‏کرد، بنابراین دعا در آن ساعت مستحب است. و دعایى را که از پیامبر صلى اللّه علیه و آله روایت شده مستحب است در ساعت اجابت دعا بخواند. و آن دعا این است:

پاک و منزّهى، پرستیده‏اى جز تو نیست، اى پرمهر اى بخشایشگر، اى پدیدآوردنده آسمانها و زمین، اى داراى بزرگى و کرم. و در ساعت آخر روز جمعه دعاى «سمات» را که پس از این [در صفحه: ۱۲۱] خواهد آمد بخواند.

آگاه باش روز جمعه از چند جهت اختصاص و تعلّق به امام عصر عجلّ اللّه تعالى فرجه الشریف دارد:

یکى آنکه ولادت با سعادت ایشان در آن روز بوده، دیگر آنکه ظهور پر از سرور آن حضرت در روز جمعه خواهد بود، و ازاین‏رو، انتظار فرج در آن روز بیش از روزهاى دیگر است، و در زیارت مختصّ به آن حضرت در روز جمعه آمده است «هذا یوم الجمعه، و هو یومک المتوقّع فیه ظهورک، و الفرج فیه للمؤمنین على یدک» [این روز جمعه است، روزى که انتظار مى‏رود در آن ظهور کنى و به دست تو براى مومنان گشایش حاصل شود] بلکه عید بودن روز جمعه، و آن را یکى از عیدهاى چهارگانه شمردن در حقیقت به خاطر زمان ظهور آن حضرت است، که در آن هنگام زمین را از وجود شرک و کفر، و- آلودگى به گناه و هم از وجود ستمکاران و دین‏ستیزان و کافران و منافقان پاک و پاکیزه مى‏گرداند، و با آشکار ساختن کلمه حق و برافراشتن پرچم ایمان و احکام دین، چشم و دل خاصان اهل ایمان را در آن روز روشن و مسرور و خرسند مى‏نماید و اشرقت الارض بنور ربّها [زمین به پرتو پروردگارش تا بنده گشت‏]- پس شایسته است که در این روز صلوات کبیر را بخوانى، و دعایى را که حضرت رضا علیه السّلام امر به خواند آن براى صاحب الأمر (عج) فرموده‏اند قرائت کنى، و آغاز آن دعا این است: «اللّهمّ ادفع عن ولیّک و خلیفتک» که بطور کامل در باب زیارات، در آخر اعمال سرداب [صفحه ۷۹۸] خواهد آمد. و نیز خوب است که دعایى را که شیخ ابو عمرو عمروى قدس اللّه روحه به ابو على بن همّام املا کرده و فرموده است که آن را در زمان غیبت قائم آل محمّد (عج) بخوانند، بخوانى. و چون آن صلوات و این دعا طولانى است، به جهت رعایت اختصار ذکر نکردیم، علاقمندان مى‏توانند به کتابهاى مصباح المتهجّد و جمال الاسبوع مراجعه کنند. جا دارد در اینجا صلواتى را که به ابو الحسن ضرّاب اصفهانى منسوب است و شیخ طوسى و سیّد ابن طاووس آن را در اعمال عصر روز جمعه آورده‏اند ذکر کنیم بسیّد ابن طاووس فرموده: این صلوات از مولاى ما حضرت مهدى (عج) روایت شده و حتى اگر تعقیب روز جمعه را به جهت، عذرى نتوانستى بخوانى، هرگز این صلوات را ترک نکن به جهت امرى که خدا جل جلاله ما را به آن آگاه نموده است. آنگاه سیّد در ادامه‏ 

سند آن را با متن صلوات نقل کرده، امّا شیخ در مصباح المتهجد فرموده: این صلوات از حضرت صاحب الزّمان (عج) روایت شده که در مکّه بدست ابو الحسن ضرّاب اصفهانى رسیده است و ما سند آن را بخاطر اختصار نسخه ذکر نکردیم. و آن دعا این است:

به نام خدا که رحمتش بسیار و مهربانى‏اش همیشگى است، خدایا! بر محمّد درود فرست، آن سرور فرستادگان و پایان‏بخش پیامبران و برهان پروردگار جهانیان، آن برگزیده خدا در عالم الست، انتخاب‏شده او در ملکوت، پاکیزه از هر آفت، برى از هر عیب، همان که از او آرزوى نجات برند، و امید شفاعت از او دارند، آن‏که دین خدا به او واگذار گشته، بار خدایا بنیادش را شرف بخش، و برهانش را بزرگ گردان، و حجّت او را پیروز کن، و پایه‏اش را برافراز، و نورش را برافروز و رویش را سپید کن و فضلش عطا کن، و به او جایگاه و دست‏آویز و رتبه بلند عنایت کن، و او را در جایگاه ستوده‏اى که گذشتگان و آیندگان به آن رشک برند برانگیز، و بر على امیر مؤمنان و وارث رسولان و پیشواى نیکان با چهره‏هاى درخشان و سرور اوصیاء و برهان پروردگار جهانیان درود فرست و بر حسن بن على پیشواى مؤمنان، و وارث رسولان و برهان پروردگار جهانیان درود فرست! و بر حسین بن على پیشواى مؤمنان، و وارث رسولان، و برهان پروردگار جهانیان درود فرست و بر على بن الحسین پیشواى مؤمنان، و وارث رسولان، و برهان پروردگار جهانیان درود فرست و بر محمّد بن على پیشواى مؤمنان، و وارث رسولان، و برهان‏ پروردگار جهانیان درود فرست، و بر جعفر بن محمّد پیشواى مؤمنان، و وارث رسولان، و برهان پروردگار جهانیان درود فرست، و بر موسى بن جعفر پیشواى مؤمنان و وارث رسولان و برهان پروردگار جهانیان، درود فرست، و بر على بن موسى پیشواى مؤمنان و وارث رسولان و برهان پروردگار جهانیان، درود فرست، و بر محمّد بن على پیشواى مؤمنان و وارث رسولان و برهان پروردگار جهانیان، درود فرست، و بر على بن محمّد پیشواى مؤمنان و وارث رسولان و برهان پروردگار جهانیان، درود فرست، و بر حسن بن على پیشواى مؤمنان و وارث رسولان و برهان پروردگار جهانیان، درود فرست، و بر یادگار پیامبران و امامان و هدایتگر هدایت‏یافته، پیشواى مؤمنان، و وارث رسولان، و برهان پروردگار جهانیان، درود فرست، بار خدایا! بر محمّد و خاندانش درود فرست، آن پیشوایان رهنما و عالمان راستگو، و نیکان پرهیزگار، آنان‏که ستون‏هاى دین تو و پایه‏هاى توحیدت و ترجمان وحیت و حجّتهاى تو بر آفریده‏هایت، و جانشینان تو در زمینت هستند، هم آنان‏که براى خود اختیار کردى. و و بر بندگانت برگزیدى، و براى دینت پسندیدى، و به شناخت خویش اختصاص دادى، و به کرامت خود بزرگى‏شان بخشیدى، و به رحمتت فرو گرفتى، و به نعمتت پروراندى، و به حکمتت به ایشان غذا دادى و لباس نور بر اندامشان پوشاندى و مقامشان را در ملکوتت بنلد گردانیدى، و در پوشش و حمایت فرشتگانت درآوردى، و به پیامبرت که درود تو 

بر او و خاندانش بادشرافتشان بخشیدى. خدایا! بر محمّد و خاندانش درود فرست، درودى پاکیزه، فزاینده فراوان پیوسته و خوشایند که جز تو به آن احاطه نیابد، جز دانش تو آن را فرا نگیرد، و کسى جز تو شمارش را نداند.

خدایا! درود فرست بر ولیّت که حیات‏بخش راه و روشت و بپادارنده فرمانت و دعوت‏کننده به سویت و رهنماى به هستى‏ات، و حجّت بر آفریدگان و جانشینت در زمین، و گواه تو بر بندگانت. بار خدایا! یارى‏اش را اقتدار بخش و عمرش را طولانى ساز، و زمین را به طول بقایش بیاراى. بار خدایا! او را از ستم حسودان کفایت کن، و از گزند مکّاران پناه ده، و اراده بیدادگران را از او بازدار، و از دست گردنگشانش رهایى بخش بار خدایا! به او عطا کن براى خودش و فرزندانش، و پیروانش و رعیتش و خاصانش و همه آنان‏که فرمانش برند و دشمنانش و همه اهل دنیا آنچه که دیدگانش را به آن روشن کنى و دلش را به آن شاد نمایى و او را د ردنیا و آخرت به برترین آرزوهایش برسان، به یقین تو بر هر چیز توانایى. بار خدایا! به دست او آنچه از دینت فراموش شده را تازه گردان، و آنچه از معانى کتابت تغییر یافته را زنده کن، و آنچه از احکامت دگرگون شده را آشکار ساز، تا دینت به وسیله او و به دست او شاداب، نوین، ناب و بى‏آلایش گردد آنچنان‏که شکى در آن نبوده و شبهه‏اى با آن نباشد، و باطل و بدعتى همراه آن نماند. بار خدایا! هر ظلمتى را با نورش روشنى بخش، با استوارى‏اش هر بدعتى را ویرن کن، و با پایداریش هر گمراهى را برطرف کن و به دست او پشت هر گردنکشى را با پایداریش بشکن، و آتش هر آشوبى را با شمشیر او خاموش کن و ستم هر ستمگرى را با عدل او نابود ساز، و فرمانش را بر هر فرمانى چیره گردان و هر سلطنتى را به سلطنتش خوار کن. بار خدایا! هرکه را که آهنگ او کند به ذلّت نشان و هر که را با او دشمنى ورزد هلاک ساز و مکر کن با هر که با او نیرنگ بازد، و هرکه حقش را انکار کند و فرمانش را سبک شمارد، و در خاموش کردن نورش بکوشد، و فرونشاندن یادش را اراده نماید از بن برکن، خدایا! درود فرست بر محمّد مصطفى و على مرتضى، و فاطمه زهرا، و حسن خشنود از قضا، و حسین پاک گشته، و همه اوصیایى که چراغهاى تاریکى، و نشانه‏هاى هدایت، و مشعلهاى فروزان تقوى، و دستاویز و رشته استوار و راه راست‏اند، و بر ولیّت و زمامداران پاى‏بند به عهدت که امامان از فرزندانش هستند درود فرست، و بر عمرشان بیفزا و به طول حیاتشان فزونى بخش، و به نهایت آرزوهاى دینى و دنیوى و اخرویشان برسان که به یقین تو بر هر چیز توانایى.
بدان که موافق روایتى شب شنبه هم حکم شبه جمعه را دارد و سزاوار است آنچه در شب جمعه خوانده مى‏شود در آن شب هم خوانده شود.
فصل پنجم: زیارات معصومین علیهم السّلام در ایام هفته‏
در تعیین اسامى پیامبر اکرم و ائمّه طاهرین علیهم السّلام براى روزهاى هفته و زیارت آنان در آن روزها. سیّد ابن طاووس ره در کتاب «جمال الاسبوع» فرموده: ابن بابویه با ذکر سند از صقر بن ابى دلف روایت کرده: زمانى که متوکّل عباسى حضرت هاى علیه السّلام را به شهر [سامراى کنونى‏] آورد و نزد دربان خود (زراقى) حبس کرد، روزى براى خبر گرفتن از احوال آن حضرت نزد زراقى رفتم، گفت: چه کارى دارى؟ گفتم: براى دیدن شما آمده‏ام. ساعتى با هم نشستیم و از هر درى سخن گفتیم، تا زمانى که مردم را متفرّق کرد و مجلس خلوت شد، باز از من پرسید: براى چه پیش من آمده‏اى؟

من به همان صورت اوّل پاسخ گفتم، ولى او گفت: گویا آمده‏اى که خبرى از مولاى خود، امام هادى علیه السّلام بگیرى؟
من ترسیدم، گفتم: مولاى من متوکلّ است، گفت: ساکت شو که مولاى تو بر حقّ است، و من نیز هم‏عقیده توام. گفتم: «الحمد للّه» سپس گفت: آیا مى‏خواهى نزد آن حضرت بروى؟ گفتم: آرى. گفت: اندکى بنشین تا پیک از نزد آن حضرت بیرون آید، من نشستم تا زمانى که پیک بیرون آمد، پس از آن پسرکى را مأموریت داد، تا مرا نزد آن حضرت ببرد، وقتى به خدمت آن جناب رسیدم، دیدم بر روى حصیرى نشسته و در برابرشان قبرى آماده کرده‏اند! به وجود مبارکشان سلام کردم، سلامم را جواب دادند، سپس دستور دادند بنشینم، فرمودند: براى چه آمده‏اى؟ گفتم: براى خبر گرفتن از احوال شما آمده‏ام، آنگاه به خاطر دیدن آن قبر گریه کردم. حضرت فرمودند: گریه مکن، که در این زمان از جانب ایشان آسیبى به من نمى‏رسد، گفتم: «الحمد للّه» سپس گفتم: اى سرور من، حدیثى از رسول خدا صلى اللّه علیه و آله روایت شده که من معنى آن را نمى‏فهم، فرمودند آن حدیث کدام است؟ عرض کردم: لا تعادوا الایّام فتعادیکم [با روزها دشمنى مکنید تا آنها با شما دشمنى نورزند]. فرمودند: مراد از روزها تا زمانى که آسمانها و زمین برپاست ما هستیم.
شنبه: نام رسول خداست، یکشنبه: امیر المؤمنین علیه السّلام، دوشنبه: حسن و حسین علیهما السّلام، سه‏شنبه: على بن الحسین و محمّد بن على و جعفر بن محمّد علیهم السّلام، چهارشنبه: موسى بن جعفر و على بن موسى و محمّد بن على و من، پنجشنبه: فرزندم حسن علیه السّلام، جمعه: فرزند فرزندم، که اهل حق بر گردش جمع مى‏شوند. این است معنى ایّام، پس در دنیا با ایشان، دشمنى مکنید، که در آخرت با شما دشمنى خواهند کرد. آنگاه فرمود:
با من خداحافظى کن و برو که بر تو ایمن نیستم و مى‏ترسم آزارى به تو رسد. سپس سیّد این حدیث را به سند دیگر از- قطب راوندى نقل کرده، آنگاه فرموده: زیارت حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله در روز شنبه این است:
زیات حضرت رسول صلى اللّه علیه و آله در روز شنبه‏
شهادت مى‏دهم که معبودى جز خدا نیست، یکتاسب و شریکى ندارد، و گواهى مى‏دهم که تو فرستاده اویى، و تویى محمّد فرزند عبد اللّه، و شهادت مى‏دهم که تو پیامهاى پروردگارت را به مردم رساندى و براى امّتت خیرخواهى نمودى و در راه خدا با حکمت و اندرز پسندیده کوشیدى، و آنچه را از حق بر عهده تو بد ادا کردى، و همانا تو به مردمان مؤمن مهربانى نمودى، و بر کافران سخت گرفتى، و خدا را با خلوص کامل تا رسیدن مرگ بندگى کردى، پس خداوند تو را به شریف‏ترین مقام اهل کرامت نایل گرداند. سپاس خداى را که ما را به وسیله تو از شرک و گمراهى رهانید. خدایا! بر محمّد و خاندانش درود فرست و درود خود و فرشتگان و پیامبران و فرستادگان و بندگان شایسته‏ات و همه اهل آسمانها و زمینها و هر آنکه از پیشینیان و آیندگان تسبیح تو گوید را اى پروردگار جهانیان، بر محمّد بنده شایسته و پیامبر و فرستاده‏ات و امین و برگزیده و محبوب و پاک و بنده و خاص و خالصت و اختیار شده از میان بندگانت، قرار ده. خدایا! به او فضل و برترى و مرتبه شفاعت و درجه بلند عطا کن و او را به مقام ستوده‏اى که پیشینیان و آیندگان بر ان رشک برند برانگیز. خدیا! تو فرموده‏اى: «اگر ایشان آنگاه که برخود ستم کردند نزد تو مى‏آمدند پس از خدا طلب آمرزش مى‏کردند و پیامبر نیز براى ایشان درخواست آمرزش مى‏نمود، به یقین خدا را توبه‏پذیر و مهربان مى‏یافتند» خدایا! من استغفارکنان و پشیمان از گناهانم نزد پیامبرت آمدم، پس بر محمّد و خاندانش درود فرست و گناهانم را بیامرز. اى سرور ما، دست به دامن تو و خاندانت، به جانب خداى متعال که پروردگار من و توست روى مى‏آورم تا مرا بیامرزد. همه از خداییم و به سوى او باز مى‏گردیم سپس بگو: 

اى محبوب دلهاى ما، ما به خاطر تو سوگواریم، و چه بزرگ است سوگوارى بر تو ازآن‏رو که وحى از ما بریده و هم ازآن‏رو که به فقدان تو دچار آمده‏ایم چه ما از خداییم و به سوى او باز مى‏گردیم، اى سرور ما، اى فرستاده خدا، درود خدا بر تو و بر خاندان پاک پاکیزه‏ات باد. امروز روز شنبه است و آن روز توست، و من در این روز مهمان تو و پناهنده به درگاه توام، پس از من پذیرایى کن و به من پناه ده، زیرا تو بزرگوار و مهمان‏نوازى، و از سوى حق تعالى مأور به پناه دادنى، پس از من پذیرایى کن و نیکو پذیرایى فرما و ما را پناه ده، و نیکو پناهمان ده، به برکت جایگاهى که خدا نزد تو و نزد خاندانت دارد، و بحق منزلى که آنان نزد خداوند دارند و بحق آنچه از دانشش نزد شما سپرده که همانا او گرامى‏ترین گرامیان است.

گردآوردنده این کتاب عباس قمى خدایش ببخشاید گوید: من هرگاه خواستم رسول خدا را به این زیارت، زیارت نمایم نخسن آن حضرت را به صورتى که امام هشتم تعلیم بزنطى فرموده زیارت مى‏کنم، پس از آن این زیارت را مى‏خوانم. و آن زیارت [زیارت تعلیم داده شده به بزنطى‏] به گونه‏اى که با سند صحیح روایت شده چنین است: ابن ابى نصر خدمت- حضرت رضا علیه السّلام عرض کرد: پس از نماز چگونه بر حضرت پیامبر صلى اللّه علیه و آله صلوات و سلام فرستاد؟ فرمود میگویى:

سلام و رحمت خدا و برکاتش بر تو اى رسول خدا، سلام بر تو اى محمّد بن عبد اللّه، سلام بر توى اى اختیارشده خدا، سلام بر تو اى محبوب خدا، سلام بر تو اى برگزیده خدا، سلام بر تو اى امین وحى خدا، شهادت مى‏دهم که تو فرستاده خدایى و گواهى مى‏دهم که تو محمّد بن عبد اللّه هستى و گواهى مى‏دهم که تو امّت خویش را خیرخواهانه پند گفتى، و در راه پرودگارت جهاد کردى، و او را تا زمان مرگ پرستیدى، پس خدا پاداشت دهد اى فرستاده خدا، بهترین پاداشى که به پیامبرى از سوى امّتش مى‏دهد. خدایا! بر محمّد و خاندان محمّد درود فرست. برترین درودى که بر ابراهیم و خاندان ابراهیم فرستادى، همانا تو ستوده و بزرگوارى‏
زیارت حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام در روز یکشنبه‏
این زیارت به روایت کسى است که امام زمان (عج) را در بیدارى مشاهده کرده بود در حالى که آن حضرت امیر المؤمنین علیه السّلام را در روز یکشنبه که روز آن حضرت است با این عبارات زیارت مى‏کرد:
سلام بر شجره نبوت، و درخت تنومند هاشمى، درخت تابان و بارور به برکت نبوّت و خرّم و سرسبز به حرمت امامت، و بر دو آرمیده در کنارت آدم و نوح (درود بر آنها باد). سلام بر تو و بر اهل بیت پاک و پاکیزه‏ات، سلام بر تو و بر فرشتگان حلقه‏زننده بر دورت و گرد آمده بر قبرت، اى مولاى من اى امیر مؤمنان، امروز روز یکشنبه و روز تو و به نام توست و من در این روز میهمان و پناهنده به توام، ایى مولاى من از من پذیرایى کن و مرا پناه ده، چه همانا تو کریمى و مهمان‏نوازى را دوست مى‏دارى و از سوى خدا مأمور به پناه دادنى، پس برآور خواهشى را که براى آن در این روز بسوى تو میل نمودم و آن را از تو امید دارم، به حق مقام والاى خود و جایگاه بنلد اهل بیتت نزد خدا و مقام خدا نزد شما، و بحق پسر عمویت رسول خدا که خدا بر او و خاندانش همه و همه درود و سلام فرستد.

زیارت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام در روز یکشنبه‏
سلام بر تو اى آزموده شده، آن‏که تو را آفرید آزمودت، پس تو را به آنچه آزمود شکیبا یافت، من از صمیم قلب به تو ایمان دارم و بر آنچه پدر بزرگوارت و جانشینش (درود خدا بر آن دو باد) آوردند بردبارم و از تو مى‏خواهم از آنجا که مومن به تو هستم مرا به گروندگان آن دو ملحق سازى تا دلشاد گردم، پس گواه باش که همانا من تنها به ولایت تو و ولایت اهل بیتت (که درود خدا بر همه آنان باد) پاک گشته و دلگرمم.
زیات حضرت زهرا علیها السّلام به روایتى دیگر: سلام بر تو اى آزموده شده، آزمودت آن‏که تو را آفرید پیش از آفریدنت در دنیا، و در آن آزمون شکیبا بودى و ما دوستان و تصدیق‏کنندگان توییم، و به همه آنچه پدر بزرگوارت (درود خدا بر او و خاندانش باد) و جانشینش (درود بر او) آوردند سر مى‏سپاریم خدایا! از تو مى‏خواهیم ازآن‏رو که تصدیق‏کنندگان آن بزرگواران بودیم ما را به خاطر این باور به درجه والا برسانى، تا خود را بشارت دهیم که پاک گشتیم به ولایت آنان (درود بر آنان)
زیات حضرت حسن علیه السّلام در روز دوشنبه‏
روز دوشنبه روز امام حسن و امام حسین علیهما السّلام است، در زیارت حضرت امام حسن علیه السّلام میگویى: سلام بر تو اى فرزند فرستاده پرودگار جهانیان، سلام بر تو اى فرزند امیر مؤمنان، سلام بر تو اى فرزند فاطمه زهرا، سلام بر تو اى محبوب خدا، سلام بر تو اى برگزیده خدا، سلام بر تو اى امین خدا، سلام بر تو اى برهان حکم خدا، سلام بر تو اى نور خدا، سلام بر تو اى راه خدا، سلام بر تو اى بیان حکم خدا، سلام بر تو اى یار دین خدا، سلام بر تو اى سرور پاک نهاد، سلام بر تو اى نیکوکردار وفادار، سلام بر تو اى قیام‏کننده امین، سلام بر تو اى آگاه به تأویل، سلام بر تو اى راهنماى راه‏یافته، سلام بر تو اى پاک و پاکیزه، سلام بر تو اى پرهیزکار پاکدامن، سلام بر تو اى حقیقت راستین و آشکار، سلام بر تو اى شهید راست‏کردار سلام بر تو اى ابا محمّد حسن بن على، و رحمت و برکات خدا بر تو باد.
زیات حضرت حسین علیه السّلام در روز دوشنبه‏
سلام بر تو اى فرزند رسول خدا، سلام بر تو اى فرزند امیر مؤمنان، سلام بر تو اى فرزند سرور زنان جهانیان، گواهى مى‏دهم که تو نماز را بپا داشتى، و زکات را پرداختى، و امر به معروف و نهى از منکر نمودى، و خدا را خالصانه عبادت کردى و در راه خدا به نحو شایسته به جهاد برخاستى تا مرگ تو را دربر گرفت، از من بر تو سلام تا هستم و تا شب و روز باقى است و سلام بر خاندان‏ پاک و پاکیزه‏ات، اى مولاى من، من دل بسته تو و خاندان تو هستم، در صلحم با آن‏که با شما در صلح است، و در جنگم با آن‏که با ما در جنگ است، من به نهان و آشکار و ظاهر و باطن شما ایمان دارم، لعنت خدا بر دشمنانتان از گذشتگان و آیندگان، من از آنان به سوى خدا بیزارى مى‏جویم، اى مولاى من اى ابا محمّد، اى سرور من اى ابا عبد اللّه، امروز روز دوشنبه است و روز شما دو بزرگوار و به نام شماست و من در این روز مهمان شما هستم، پذیراى من باشید و نیکو پذیرایى کنید، چه خوشبخت میهمانى است آن‏که شمار میزبانش باشید، و من در این روز از پناهندگان به شمایم، پس مرا پناه دهید، به یقین شما از سوى خدا مأمور به پذیرایى نمودن و پناه دادنید، خدا بر شما و خاندان پاکتان درود فرستد.
زیارت حضرت زین العابدین و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السّلام در روز سه‏شنبه‏
روز سه‏شنبه به نام حضرت زین العابدین و حضرت باقر و حضرت صادق علیهم السّلام است. زیارت کن ایشنان را در این روز به این زیارت:
سلام بر شما اى خزانه‏داران علم خدا، سلام بر شما اى مفسرّان وحى خدا، سلام برشما اى پیشوایان هدایت، سلام بر شما اى نشانه‏هاى پارسایى، سلام بر شما اى فرزندان رسول خدا من به حق شما دانا، و به مقام شما بینایم و با دشمنانتان دشمن، و با دوستانتان دوستم، پدر و مادرم فدایتان، درودهاى خدا بر شما باد. خدایا! من دوست دارم آخرین اینان را چنان‏که دوست داشتم اولینشان را، و از هر صف‏بندى در برابر ایشان بیزارى مى‏جویم و به جبت و طاغوت و لات و عزى [بتان روزگار جاهلیت‏] کفر مى‏ورزم، اى سروران‏ من، درودهاى خدا و رحمت و برکاتش بر شما باد، سلام بر تو اى سرور عابدان، و زبده جانشینان، سلام بر تو اى شکافنده دانش پیامبران، سلام بر تو اى راستگوى پذیرفته در گفتار و کردار، اى سروران من، امروز روز سه‏شنبه روز شماست و من در این روز میهمان شما و پناهنده به شمایم، پذیراى من باشید، و پناهم دهید، به حق مقام خدا نزد شما و اهل بیت پاکیزه و پاکتان.
زیات حضرت کاظم و حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادى علیهم السّلام در روز چهارشنبه‏
روز چهارشنبه به نام حضرت موسى بن جعفر و حضرت رضا و حضرت جواد و حضرت هادى علیهم السلام است. در زیارت آن بزرگواران بگو:
سلام بر شما اى دوستان خدا، سلام بر شما اى حجتّهاى خدا، سلام بر شما اى نور خدا در تاریکیهاى زمین، سلام بر شما، درودهاى خدا بر شما و بر خاندان پاکیزه و پاکتان، پدر و مادرم فدایتان، به راستى خدا را خالصانه پرستیدید و در راه خدا آنچنان‏که شایسته بود جهاد نمودید تا مرگ شما را دربر گرفت، لعنت خدا بر دشمنانتان از تمام پریان و آدمیان، من به سوى خدا و به سوى شما از دشمنانتان بیزارى مى‏جویم، اى سرور من یا ابا ابراهیم موسى بن جعفر، اى سرور من یا ابا الحسن على بن موسى، اى سرور من یا ابا جعفر محمّد بن على، اى سرور من یا ابا الحسن على بن محمّد، من‏ دل‏بسته شما هستم، ایمان دارم به نهان و آشکار شما، در این روز شما که روز چهارشنبه است از شما درخواست پذیرایى دارم، و به بارگاه شما پناه مى‏جویم، پس مرا پذیرا باشید و پناهم دهید، به حقّ خاندان پاکیزه و پاکتان.
زیارت حضرت عسکرى علیه السّلام در روز پنجشنبه‏
روز پنجشنبه به نام حضرت عسکرى علیه السّلام است. در زیارت آن حضرت بگو:
سلام بر تو اى ولىّ خدا، سلام بر تو اى حجّت حق و بنده پاک خدا، سلام بر تو اى پیشواى مؤمنان، و وارث پیامبران، و برهان محکم پروردگار جهانیان، درود خدا بر تو و اهل بیت پاکیزه و پاکت باد، اى سرور من یا ابا محمّد حسن بن على، من دل‏بسته تو و اهل بیت توام، این روز روز پنجشنبه و روز توست و من در آن میهمان و پناهنده به توام، پس به نیکى پذیرایم باش و پناهم ده، به حق خاندان پاکیزه و پاکت.
زیات حضرت صاحب الزّمان (عج) در روز جمعه‏
جمعه روز حضرت صاحب الزّمان (عج) و بنام آن حضرت است و همان روزى است که ایشان در آن روز ظهور خواهد فرمود … بگو:
سلام بر تو اى حجّت خدا در زمینش، سلام بر تو اى دیده خدا در میان مخلوقاتش، سلام بر تو اى نور خدا که رهجویان به آن نور ره مى‏یابند و به آن نور از مؤمنان اندوه و غم زدوده مى‏شود، سلام‏ بر تو اى پاک‏نهاد و اى هراسان از آشوب دوران، سلام بر تو اى همراه خیرخواه، سلام بر تو اى کشتى نجات، سلام بر تو اى چشمه حیات، سلام بر تو، درود خدا بر تو و بر خاندان پاکیزه و و پاکت، سلام بر تو، خدا در تحقق وعده‏اى که به تو داده از نصرت و ظهور امرت شتاب فرماید، سلام بر تو اى مولاى من، من دل‏بسته تو و آگاه به شأن دنیا و آخرت توام، و به دوستى تو و خاندانت به سوى خدا تقرّب مى‏جویم و ظهور تو و ظهور حق را به دست تو انتظار مى‏کشم، و از خدا درخواست مى‏کنم بر محمّد و خاندان محمّد درود فرستد و مرا از منتظران و پیروان و یاوران تو در برابر دشمنانت و از شهداى در آستانت در شمار شیفتگانت قرار دهد، اى سرور من، اى صاحب زمان، درودهاى خدا بر تو و بر خاندانت، امروز روز جمعه و روز توست روزى که ظهورت و گشایش کار اهل ایمان به دستت در آن روز و کشتن کافران به سلاحت امید مى‏رود و من اى آقاى من در این روز میهمان و پناهنده به توام و تو اى مولاى من بزرگوارى از فرزندان بزرگواران و از سوى خدا به پذیرایى و پناه‏دهى مأمورى، پس مرا پذیرا باش و پناه ده، درودهاى خدا بر تو خاندان پاکیزه‏ات.

فرزین نجفی پور  : مسئول هیئت زمینه ساز ظهور حضرت مهدی عج

درباره ی فرزین نجفی پور

پژوهشگر برتر کشور در چند سال متوالی - مخترع برتر کشور - ثبت 61 اختراع کاربردی در زمینه های کشاورزی، آبیاری، الکترونیک، رباتیک و هوا فضا - دارای مدرک کارشناسی ارشد - ارایه بیش از 100 مقاله علمی - دریافت دهها تندیس ویژه علمی - دریافت بیش از 150 تقدیر نامه از وزارت خانه ها و مراکز علمی و پژوهشی - برپایی بیش از 150 نمایشگاه تخصصی اختراعات - پیشگام در دفاع سایبری عملی از حریم جمهوری اسلامی ایران

همچنین ببینید

دعای جوشن کبیر

دعاى جوشن کبیر این دعا در کتابهاى بلد الامین و مصباح کفعمى آمده،از حضرت سیّد ...