خانه / فرزین نجفی پور (صفحه 4)

فرزین نجفی پور

پژوهشگر برتر کشور در چند سال متوالی - مخترع برتر کشور - ثبت 61 اختراع کاربردی در زمینه های کشاورزی، آبیاری، الکترونیک، رباتیک و هوا فضا - دارای مدرک کارشناسی ارشد - ارایه بیش از 100 مقاله علمی - دریافت دهها تندیس ویژه علمی - دریافت بیش از 150 تقدیر نامه از وزارت خانه ها و مراکز علمی و پژوهشی - برپایی بیش از 150 نمایشگاه تخصصی اختراعات - پیشگام در دفاع سایبری عملی از حریم جمهوری اسلامی ایران

اختراع چهل و هشتم – دستگاه مکانیکی ایجاد تراکم مواد پرکننده درزهای انقباض و انبساط کانال‌های آبیاری بتنی

نام مخترع: فرزین نجفی پور  شماره ثبت اختراع: ۶۲۶۰۵ تاریخ ثبت اختراع: ۷/۱۰/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۱۳ ماه – هزینه تحقیق:  ۶۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: درزبندب کانال‌ها توسط مواد پر کننده درزهای انقباض و انبساط در بسیاری از کشورهای جهان، همچنان بصورت سنتی و توسط کارگر صورت می‌گیرد. این ...

ادامه نوشته »

حفاظت شده: بررسی نور، انرژی و ماده در واکنش های پیچیده ی مدارهای الکترومغناطیس و فوتون

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

ادامه نوشته »

اختراع چهل و هفتم – دستگاه الکترونیکی حرارتی امواج یابی ذرات در زمان قبل از مکان فعلی

نام مخترع: فرزین نجفی پور  شماره ثبت اختراع: ۶۲۰۰۲ تاریخ ثبت اختراع: ۳۰/۸/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۵۸ ماه – هزینه تحقیق:  ۹۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: تشخیص آنکه یک جسم در قبل از زمانی که به مکان فعلی برسد غیر ممکن است مگر آنگه توسط ماهواره ردیابی شود و یا ...

ادامه نوشته »

اختراع چهل و ششم – دستگاه الکترونیکی جستجو، تفکیک و کنترل امواج ماهواره‌ای

نام مخترع: فرزین نجفی پور  شماره ثبت اختراع: ۶۱۵۴۴ تاریخ ثبت اختراع: ۱۵/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۴۳ ماه – هزینه تحقیق:  ۱۸۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: امواج ماهواره‌ای در اطراف ما وجود دارند و همگی توسط ماهواره‌ها به سمت مشخص هدایت می‌شوند. درنظر بود تا ساخت یک دستگاه توانمند، این ...

ادامه نوشته »

اختراع چهل و پنجم – دستگاه مکانیکی کاهش دهنده سرعت سقوط اجسام

نام مخترعین : فرزین نجفی پور و مرتضی خردیار شماره ثبت اختراع: ۶۱۵۴۳ تاریخ ثبت اختراع: ۱۴/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۴۳ ماه – هزینه تحقیق:  ۱۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: می‌دانیم که سقوط اجسام تابع جاذبه زمین و هوای اطراف جسم و همچنین شکل جسم می‌باشد. از حدود ۴ سال ...

ادامه نوشته »

اختراع چهل و چهارم – گسیلنده‌های خود شوینده دائمی و متناسب با فشارهای متفاوت آب در آبیاری قطره‌ای

نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۶۱۵۴۲ تاریخ ثبت اختراع: ۱۴/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۵۵ ماه – هزینه تحقیق:  ۲۷۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: ایجاد شرایط آبیاری قطره‌ای دایمی، بدون نیاز به شستشوی قطره چکانها فواید اختراع: – خودشویی دائمی قطره چکانهای ساخته شده – امکان تنظیم ...

ادامه نوشته »

اختراع چهل و سوم – فرآیند ساخت مواد غذایی اختصاصی درختان بدون خاک و ریشه

نام مخترعبن : فرزین نجفی پور و ندا زرگانی شماره ثبت اختراع: ۶۰۴۳۹ تاریخ ثبت اختراع: ۱۹/۵/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۷۲ماه – هزینه تحقیق:  ۵۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال انگیزه ساخت و روند آزمایشات: تامین غذای مورد نیاز درختان تحت پوشش ریشه و آوند مصنوعی فواید اختراع: – زنده نگهداشتن درخت قطع ریشه شده ...

ادامه نوشته »