خانه / بینش و رویا / نکات پند آموز

نکات پند آموز

نکات برجسته ی کلاس های بینش و رویا – بخش اول

دوره مقدماتی وقتی در محیطی قرار می گیریم که مه، همی محیط را فرا گرفته است، از آنجا که اطراف خود را بهتر،، و دورتر را مه آلود می بینیم، لذا تصور می کنیم که دیگران در عمق مه قرار گرفته اند در صورتی که دیگران نیز در مورد شما ...

ادامه نوشته »