خانه / اختراعات و افتخارات / شرح اخترعات (صفحه 4)

شرح اخترعات

اختراع سی و چهارم – دستگاه تعیین پارامترهای تخصصی آب در خاک

دستگاه تعیین سرعت ظاهری، سرعت متوسط، سرعت واقعی، ضریب پخشیدگی و ضریب انتشار مربوط به محیط های اشباع و غیر اشباع نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۵۲ تاریخ ثبت اختراع:۹/۲/۸۸ مدت تحقیق: ۳۶ ماه – هزینه تحقیق:  ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  محاسبه سرعت ظاهری، ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و سوم – فرآیند ساخت ماده پرکننده درز انقباض کانالهای بتنی

نام مخترع: فرزین نجفی پور     شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۴۳ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۲/۸۸          مدت تحقیق:  ۳۰ ماه – هزینه تحقیق:  ۱۴۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: یکی از اعمالی که به هنگام ساخت کانال های آبیاری انجام می‌شود، ایجاد درز انقباض طولی و عرضی و مطابق استاندارهای موجود می‌باشد. ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و دوم – دستگاه الکترونیکی از کار انداختن کیت‌های هوشمند

نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۵۸۵۴۲ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۲/۱۳۸۸ مدت تحقیق: ۷۲ ماه – هزینه تحقیق: ۲۲۰۰۰۰۰۰ انگیزه ساخت و روند آزمایشات: از کار انداختن ربات‌های مدنظر فواید اختراع: – از کار انداختن ربات‌هایی که در مسیر برنامه ریزی خود عمل نکنند و یا سوزاندن ربات ...

ادامه نوشته »

اختراع سی و یکم – عینک هشدار دهنده خواب آلودگی راننده جهت جلوگیری از سانحه

نام مخترعین: فرزین نجفی پور – پارسا نجفی پور(کوچکترین مخترع استان خوزستان) شماره ثبت اختراع: ۵۵۴۶۴ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۸۷ مدت تحقیق: ۲۵ ماه – هزینه تحقیق ۱۶۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: طبق آمار موجود و مستند راهنمایی و رانندگی، ایجاد تصادف ناشی از خواب آلودگی رانندگان، درصد ...

ادامه نوشته »

اختراع سی ام- : دستگاه پرتاب تاخیری آب در کشاورزی و باغبانی

نام مخترعین : فرزین نجفی پور – ناهید رضوی شماره ثبت اختراع: ۵۵۴۶۵ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۸۷ مدت تحقیق: ۳۰ ماه – هزینه تحقیق ۶۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: آبیاری بارانی در بسیاری از مناطق جهان کاربردی وسیع داشته و همچنان مورد توجه بسیاری از کشاورزان و مهندسین ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و نهم – پوشش نفوذناپذیر و مقاوم در برابر فشار آب زیرزمینی، تورم خاک و فرسایش فیزیکی و شیمیایی تدریجی، جایگزین لاینینگ کانالهای آبیاری

نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۵۵۴۶۵ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۸۷ مدت تحقیق: ۲۴ ماه – هزینه تحقیق ۵۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: اجرای پوشش بتنی کانال از ضرورت‌های جلوگیری از تلفات آبی و همچنین انتقال سریعتر آب به نقطه مورد نظر است ولی انجام آن ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و هشتم – دستگاه الکترونیکی عملگر صوتی با استفاده از فرکانس برگشتی

نام مخترع: فرزین نجفی پور     شماره ثبت اختراع: ۵۵۴۸۱ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۸۷     مدت تحقیق: ۱۷ ماه – هزینه تحقیق و ساخت اختراع ۹۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: تقریبا تمام کارخانه ها، خصوصا کارخانه های صنعتی به تولید خودکار محصول مجهز هستند. گاها مشاهده میشود که پس از ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و هفتم – دستگاه آبرسانی عمقی و انتقال همزمان زه‌آب به محوطه بالای ریشه درخت

عنوان اختراع: دستگاه آبرسانی عمقی و انتقال همزمان زه‌آب به محوطه بالای ریشه درخت نام مخترعین : ندا زرگانی – فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۵۴۴۹۸ تاریخ ثبت اختراع: ۸/۸۷     مدت تحقیق: ۲۴ ماه – هزینه تحقیق ۸۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  آبیاری های ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و ششم – محدودیت جهت کنترل خروج کالا

عنوان اختراع: دستگاه الکترونیکی ایجاد محدودیت جهت کنترل خروج کالا نام مخترعین : فرزین نجفی پور     شماره ثبت اختراع: ۵۴۵۶۱ تاریخ ثبت اختراع: ۸/۸۷     مدت تحقیق: ۱۹ ماه – هزینه تحقیق ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: کنترل موجودی کالا، کنترل انتقال کالا و کنترل ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و پنجم – تعیین پارامترهای مهندسی خاک

عنوان اختراع: دستگاه تعیین پارامترهای مهندسی خاک با قابلیت محاسبه پتانسیل ماتریک – تخلخل خاک – رطوبت خاک – هدایت هیدرولیکی – جهت جریان آب و پتانسیل فشار نام مخترعین : فرزین نجفی پور – آرش ازکیا    شماره ثبت اختراع: ۵۴۵۰۴ تاریخ ثبت اختراع: ۸/۸۷     مدت تحقیق: ...

ادامه نوشته »