خانه / اختراعات و افتخارات / شرح اخترعات (صفحه 5)

شرح اخترعات

اختراع بیست و چهارم – تابلو پلیس مجهز به دوربین و ارسال

عنوان اختراع: تابلو دستی پلیس مجهز به دوربین و ارسال همزمان تصویر به مقصد نام مخترع: فرزین نجفی پور     شماره ثبت اختراع: ۵۳۱۴۸ تاریخ ثبت اختراع: ۷/۸۷     مدت تحقیق: ۸ ماه – هزینه تحقیق ۲۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: یکی از ابزارهایی که همواره ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و سوم – ارتباط نوشتاری با مانیتور

عنوان اختراع: دستگاه ارتباط نوشتاری با مانیتور از راه دور با برد قابل تنظیم نام مخترع: فرزین نجفی پور     شماره ثبت اختراع: ۵۳۱۷۵ تاریخ ثبت اختراع: ۷/۸۷     مدت تحقیق: ۲۴ ماه – هزینه تحقیق ۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: برقرای ارتباط از راه دور ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و دوم – تبدیل کلیه امواج ماهواره ای، مخابراتی به انرژی قابل ذخیره

عنوان اختراع: دستگاه تبدیل کلیه امواج ماهواره ای، مخابراتی و صوتی به انرژی قابل ذخیره و مصرف نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۵۳۱۳۳ تاریخ ثبت اختراع: ۷/۸۷    مدت تحقیق: ۴۸ ماه – هزینه تحقیق ۶۵۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  دهها ماهواره و دکل ...

ادامه نوشته »

اختراع بیست و یکم – دستگاه الکترونیکی از کار انداختن مانیتور

عنوان اختراع: دستگاه الکترونیکی از کار انداختن مانیتور با برد قابل کنترل نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۵۱۵۶۱ تاریخ ثبت اختراع: ۲۲/۵/۸۷     مدت تحقیق: ۲۴ ماه – هزینه تحقیق ۵۵۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  تا گذشته نه چندان دور، جنگ های بین ...

ادامه نوشته »

اختراع بیستم – دستگاه اتوماتیک تشخیص دهنده فشار آب شهری

عنوان اختراع: دستگاه اتوماتیک تشخیص دهنده فشار آب شهری و قطع کننده برق پمپ خانگی نام مخترعین : فرزین نجفی پور – ماندانا نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۵۱۵۰۵ تاریخ ثبت اختراع: ۲۱/۵/۸۷     مدت تحقیق:  ۵۰ ماه – هزینه تحقیق ۲۵۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: ...

ادامه نوشته »

اختراع نوزدهم – کنترل شوری اطراف ریشه

عنوان اختراع: سیستم همزمان آبیاری و زهکشی جهت کنترل شوری اطراف ریشه و افزایش یکنواخت رشد ریشه نام مخترعین : فرزین نجفی پور – ندا زرگانی    شماره ثبت اختراع: ۵۱۵۶۴ تاریخ ثبت اختراع: ۲۲/۵/۸۷     مدت تحقیق ۲۴ ماه – هزینه تحقیق ۵۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند ...

ادامه نوشته »

اختراع هجدهم – تقویم واقعی مطابقت شمسی با قمری

عنوان اختراع: دستگاه الکترونیکی نمایش تقویم اسلامی و مطابقت آن با سال‌های شمسی و میلادی نام مخترعین : فرزین نجفی پور – مریم توکلی نژاد    شماره ثبت اختراع: ۵۱۵۰۳ تاریخ ثبت اختراع: ۲۱/۵/۸۷     مدت تحقیق ۳۰ ماه – هزینه تحقیق ۱۵۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: ...

ادامه نوشته »

اختراع هفدهم – نگهدارنده آب تا فشار ده اتمسفر

عنوان اختراع: ذرات نگهدارنده آب تا فشار ده اتمسفر جهت جلوگیری از تلفات آبی در امور کشاورزی نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۵۱۵۶۳ تاریخ ثبت اختراع: ۲۲/۵/۸۷     مدت تحقیق: ۲۴ ماه – هزینه تحقیق ۴۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: یکی از راه های صحیح آبدهی ...

ادامه نوشته »

اختراع شانزدهم – خارج کردن آب از چاه بدون سوحت

عنوان اختراع: دستگاه مکانیکی خارج نمودن آب از چاه بدون استفاده از پمپ، برق و یا سوخت نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۵۱۵۰۴ تاریخ ثبت اختراع: ۲۱/۵/۸۷     مدت تحقیق:  ۲۰ ماه – هزینه تحقیق ۱۵۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  آبادانی هر منطقه ...

ادامه نوشته »

اختراع پانزدهم – تولید برق با فشار طبیعی هوا

عنوان اختراع: دستگاه تولید برق با بهره گیری از فشار طبیعی هوا و توسط هسته‌های تولید انرژی نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۴۸۸۹۴ تاریخ ثبت اختراع: ۱۱/۳/۸۷    مدت تحقیق:  ۳۶ ماه – هزینه تحقیق ۸۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  راه‌های مختلفی جهت تولید ...

ادامه نوشته »