خانه / اختراعات و افتخارات / شرح اخترعات (صفحه 7)

شرح اخترعات

اختراع چهارم – شناسایی فیزیکی سیالات

عنوان اختراع: دستگاه شناسایی فیزیکی سیالات با تراکم همسان   نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۴۴۹۷۵ تاریخ ثبت اختراع: ۱/۱۰/۸۶    مدت تحقیق:  ۳۶ ماه – هزینه تحقیق ۴۵۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  سیالات از دو راه فیزیکی و شیمیای قابل شناسایی هستند و ...

ادامه نوشته »

اختراع سوم – آبیاری مستقیم آوندی

عنوان اختراع: دستگاه ارتباط آوندی با یک ریشه مشترک جهت ایجاد باغ معلق و باغ دو طرفه نام مخترع: فرزین نجفی پور   شماره ثبت اختراع: ۴۶۶۴۰ تاریخ ثبت اختراع:۱۱/۱۲/۸۶    مدت تحقیق: ۳۶ ماه – هزینه تحقیق:  ۶۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات:  باغ معلق یکی از عجایب ...

ادامه نوشته »

اختراع دوم – آبیاری مستقیم آوندی

عنوان اختراع: آبیاری مستقیم آوندی بهمراه سیستم کم فشار نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۴۴۹۷۶ تاریخ ثبت اختراع: ۱/۱۰/۸۶    مدت تحقیق:  ۳۰ ماه – هزینه تحقیق:  ۴۰۰۰۰۰۰ تومان انگیزه ساخت و روند آزمایشات: در سال ۱۳۸۳ تحقیقاتی گسترده بر روی آبیاری های موجود صورت گرفت ...

ادامه نوشته »

اختراع اول – درختان بدون خاک و ریشه

عنوان اختراع: نگهداری و کشت درخت با بهره گیری از آوند و ریشه مصنوعی ابداع شده و بدون نیاز به ریشه اصلی درخت و خاک مناسب جهت تثبیت اراضی و کشت درخت در مناطق غیرقابل کشت. نام مخترع: فرزین نجفی پور    شماره ثبت اختراع: ۴۲۱۹۹ تاریخ ثبت اختراع: ۳/۶/۱۳۸۶ ...

ادامه نوشته »