صوتی

دانلود آیات و ترجمه قرآن mp3 ترجمه آیت الله انصاریان

پخش و دانلود سوره های قرآن کریم با ترجمه آیت الله حسین انصاریان  شماره  سوره  آیات  جزء  صفحه  محل نزول  قرآن صوتی ۱  الفاتحه  ۷  ۱  ۱  مکه  پخش صوت ۲  البقره  ۲۸۶  ۱  ۲  مدینه  پخش صوت ۳  آل عمران  ۲۰۰  ۳  ۵۰  مدینه  پخش صوت ۴  النساء  ۱۷۶ ...

ادامه نوشته »