مقالات

راهکارهای نوین در صنعت آبیاری، زهکشی و کشاورزی

صنايع وابسته به علوم آب، بسيار گسترده بوده و جهان بطور روزانه شاهد پيشرفت هاي چشمگير اينگونه صنايع مي باشد. از مهمترين آن مي توان به صنعت آبياري، زهکشي و کشاورزي اشاره نمود. درحقيقت، کشاورزي مهندسي و رو به رشد، معنا نخواهد يافت مگر آنکه سيستم هاي مربوط به انتقال آب و چگونگي استفاده بهينه از آب موجود، ساماندهي گردد. همچنين جهت بالا بردن عملکرد محصول نياز است تا از تکنيک هاي نوين در صنايع مختلف مربوطه استفاده شود. محققين و دانشمندان بسياري در زمينه بهينه سازي عمليات کشاورزي، آبياري و زهکشي فعاليت داشته و دارند و تلاش هاي شبانه روزي و مستمر آنان باعث گرديد تا راندمان آبياري افزايش يابد، شرايط کشت محصول در خاک هاي متفاوت فراهم گردد، تنوع کشت ايجاد شود، راهکارهاي مناسب زهکشي ارايه گردد و صدها آزمايش موفق جهت بهينه سازي عمليات کشاورزي و آبياري به ثبت برسد که نتايج آن نيز انتشار هزاران مقاله ارزشمند در سرار جهان است. نگارنده نيز با تکيه بر علوم ارزشمند موجود، فعاليت هاي تحقيقاتي و پژوهشي خود را از ساليان دور آغاز نمود و نتيجه آن نيز ارايه راهکارهاي نوين در صنعت آبياري، زهکشي و کشاورزي بوده است. نتيجه اين فعاليت شبانه روزي، ثبت 9 اختراع در زمينه هاي کشاورزي، زهکشي و آبياري بوده است. در اين مقاله تلاش مي شود تا ضمن معرفي اين راهکارهاي نوين، اطلاعاتي مختصر در خصوص کاربردهاي اين اختراعات ارايه گردد.

ادامه نوشته »