مقالات

اختراع بیست و نهم – پوشش نفوذناپذیر و مقاوم در برابر فشار آب زیرزمینی، تورم خاک و فرسایش فیزیکی و شیمیایی تدریجی، جایگزین لاینینگ کانالهای آبیاری

نام مخترع: فرزین نجفی پور شماره ثبت اختراع: ۵۵۴۶۵ تاریخ ثبت اختراع: ۹/۸۷ مدت تحقیق: ...

ادامه نوشته »