خانه / بایگانی برچسب: رمضان 95

بایگانی برچسب: رمضان 95

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت سی و پنجم و سی و ششم)

قسمت سی و پنجم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آنچه که برای ما بسیار مهم است شناخت معنای گناه است شاید بعد ...

ادامه نوشته »

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت سی و سوم و سی و چهارم)

قسمت سی و سوم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. آیا بافت وجود انسان و سرشت و گل او در گناه و معصیت ...

ادامه نوشته »

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت سی و یکم و سی و دوم)

قسمت سی و یکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. مهمترین روایات باب دعا بعد از آیات کتاب خدا در جلد دوم اصول ...

ادامه نوشته »

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت بیست و نهم و سیم)

قسمت بیستم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امام صادق علیه السلام شیعه را که شیعه هستند نه آنی که نام شیعه به ...

ادامه نوشته »

دانلود سخنرانی های صوتی استاد صالح حضرت آیت الله انصاریان در رمضان ۹۵ (حسینه همدانی ها – تهران)

جلسه ی اول       ۱۸ خرداد جلسه ی دوم       ۱۹ خرداد جلسه ی سوم     ۲۰ خرداد     دعای کمیل جلسه ی چهارم     ۲۱ خرداد جلسه ی پنجم       ۲۲ خرداد جلسه ی ششم       ۲۳ خرداد جلسه ی هفتم        ...

ادامه نوشته »

دانلود سخنرانی های صوتی استاد صالح حضرت آیت الله انصاریان در رمضان ۹۵ (مسجد حضرت امیر – تهران)

جلسه ی اول    ۱۸ خرداد جلسه ی دوم    ۱۹ خرداد جلسه ی سوم   ۲۰ خرداد جلسه ی چهارم     ۲۲  خرداد جلسه ی پنجم     ۲۳ خرداد جلسه ی ششم    ۲۴ خرداد جلسه ی هفتم       ۲۵ خرداد جلسه ی هشتم      ۲۶ خرداد جلسه ...

ادامه نوشته »

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت بیست و هفتم و بیست و هشتم)

قسمت بیست و هفتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. در همه جلسات گذشته این مجلس نورانی شنیدید فهم از اعظم نعمت‌های پروردگار ...

ادامه نوشته »

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت بیست و پنجم و بیست و ششم)

قسمت بیست و پنجم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. امام صادق علیه السلام شیعه را که شیعه هستند نه آنی که نام ...

ادامه نوشته »

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت بیست و یکم و بیست و دوم)

قسمت بیست و یکم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین صلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. وجود مبارک رسول خدا برای اهل درک و فهم که درکشان و فهمشان ...

ادامه نوشته »

سخنرانی استادِ صالح حضرت آیت الله حسین انصاریان در رمضان ۹۵ (قسمت نوزدهم و بیستم)

قسمت نوزدهم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الصلاه و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابوالقاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین. از ابتدای جوانی و شروع منبر علاقه و رغبت و خواسته­ام این بود که آنچه ...

ادامه نوشته »